Transparentost Univerziteta

0

Ovaj izvještaj je dio projekta koji sprovodi šest nevladinih organizacija: Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, Sigurna ženska kuća, Mogul, Stečajci u Crnoj Gori, Breznica i Udruga mladih Crne Gore.

U dijelu projekta kojim rukovodi Udruga mladih, posmatrana je dostupnost informacija u posjedu svih univerzitetskih jedinica u Crnoj Gori, a koje se tiču transparetnosti njihovog finansiranja, kao i prava studenata i mogućnost njihovog ostvarivanja u skladu sa bolonjskim principima.

Monitoring transparentnosti visokoškolskih ustanova vršen je u dvije faze. Prvi set zahtjeva za slobodan pristup informacijama podnijet u toku aprila, juna, oktobra i novembra 2013. godine nakon čega su sprovedeni svi relevantni pravni postupci kako bi se dobila tražena informacija. Drugi set zahtjeva, koji je za cilj imao da se utvrdi napredak u povećanju transparentnosti ovih institucija podnesen je u toku marta i aprila 2014. godine, nakon čega su takođe vođeni svi relevatni pravni postupci u slučajevima kada je traženim informacijama pristup bio ograničen.

Zbog jačanja kapaciteta Udruge mladih i lakšeg praćenja postupka kada su zahtjevi za slobodan pristup informacijama u pitanju, jedan dio zahtjeva za slobodan pristup informacijama je podnesen od strane ove NVO, dok je drugi dio zahtjeva podnesen od strane MANS-a, sa ciljem lakšeg i efikasnijeg vođenja postupka.

Posebna pažnja posvećena je nacionalnoj strategiji zapošljavanja visokoškolaca, te aktivnostima koje nadležne institucije sprovode u cilju rješavanja sve izraženijeg problema nezaposlenosti svršenih studenata Crne Gore. Udruga mladih, uz pravnu podršku MANS-a, iskoristila je sve raspoložive mehanizme upravnog postupka kako bi došla do relevantnih informacija.

U prvom dijelu izvještaja su date informacije o transparentnosti državnog i privatnih univerziteta, kao i fakulteta koji su u njihovom sastavu. Drugi dio sumira statističke pokazatelje primjene Zakona o slobodnom pristupu informacijama u posjedu 47 institucija koje se direktno ili indirektno bave problematikom visokog obrazovanja i studenata. U trećem dijelu su dati zaključci i preporuke za unapređenje transparentnosti visokoškolskih institucija.

Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.