Kako je propala crnogorska privreda

0

Crna Gora u protekle dvije decenije proživljava ekonomsku tranziciju – najveći broj preduzeća u vlasništvu države i opština je promijenio vlasničku strukturu i kroz proces privatizacije ili na alternativne načine, kroz strečaj ili prodaju akcija na berzi prešao je u ruke privatnog sektora.

Cilj procesa privatizacije bio da je se unaprijedi efikasnost i upravljanje preduzećima koja su nekada bila u državnom vlasništvu i vodio se osnovnom ekonomskom logikom da država ne može biti dobar menadžer, makar ne na nivo na kojem je to u stanju privatni sektor.

Ipak, rezultat privatizacionog procesa danas je sušta suprotnost cilju koji je svojevremeno bio postavljen. Većina privatizovanih preduzeća je uništena i danas ne radi. Fabrike, pogoni i hoteli su propali, radnici su ostali bez posla ili primaju neuporedivo niže zarade u odnosu na raniji period, a u velikom broju slučajeva porezi i doprinosi za njihov rad nisu uplaćivani godinama unazad.

Jedinu ekonomsku korist u većini privatizacija ostvarili su samo oni koji su kupili bivša državna preduzeća i koji su nakon privatizacija rasprodali pokretnu i nepokretnu imovinu preduzeća, a radnike ostavili maltene na ulici.

Sa druge strane, država nije učinila mnogo kako bi osigurala da se poštuju ugovori o privatizaciji i prava radnika u privatizovanim preduzećima. Godinama se nije vršila bilo kakva kontrola rada tih preduzeća od strane Vlade, loše privatizacije nisu raskidane a za kršenja prava radnika niko nije snosio bilo kakve sankcije.

Najveći broj privatizacionih procesa u kontinuitetu je bio opterećen sumnjama na korupciju a veoma često su radnici privatizovanih preduzeća u javnosti predstavljali dokaze o tome kako su njihova preduzeća pokradena i uništena.

Ipak, pravosudni organi godinama unazad nisu dali bilo kakve rezultate u oblasti privatizacije. I pored velikog broja optužbi za korupciju koje su iznosili radnici, medijskih tekstova o korupciji u privatizaciji i krivičnih prijava koje su podnosile nevladine organizacije nije bilo optužnica, istraga a posebno ne pravosnažnih osuđujućih sudskih presuda protiv onih koji su prvo kupili pa potom uništili crnogorsku privredu.

Zbog svega toga, nekada jaka crnogorska privreda danas je potpuno uništena. O tome što je nakon privatizacije privrede ostalo, najbolje govore slike koje su date u ovoj publikaciji.

Kompletan izvještaj možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.