Tužilaštvo hitno da procesuira komandira SAJ-a

0

radosavljeskovicMANS je danas pozvao Vrhovno državno tužilaštvo da u najkraćem roku pokrene krivični postupak protiv komandanta Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Uprave policije Crne Gore, Radosava Lješkovića zbog osnovane sumnje da je izvršio više krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Naime, komandant SAJ-a je prvo odbio da tužilaštvu dostavi pisani izvještaj o primjeni sredstava prinude nakon protesta održanog dana 24.10.2015. godine, iako je po zakonu takav izvještaj svaki pripadnik SAJ-a morao sačiniti najkasnije u roku od 24 časa od vremena kada je izvršena akcija. Pored toga Lješković je kao službeno lice Uprave policije dužan da u najkraćem roku postupi po svakom nalogu nadležnog tužioca.

Nakon toga, na saslušanju koje je uslijedilo, Radosav Lješković se podsmijavao državnom tužilaštvu i cjelokupnoj javnosti Crne Gore navodima da ne zna ko su službenici SAJ-a koji su sa njime kritične većeri bili u policijskom “hameru” jer su oni nosili maske, iako je i laicima jasno da je on kao komandant SAJ-a koordinirao svim pripadnicima SAJ-a i da je morao znati zaduženje i kretanje svakog od njih.

Dalje, Lješković je pred tužiocem prećutao sve bitne činjenice koje mu moraju biti poznate kao komandantu SAJ-a, ali je priznao da su pripadnici jedinice kojom on komanduje brutalno prebili Miodraga Martinovića i da ne zna ko su oni, a zatim i da je on potpisao zajednički izvještaj u kome nema navoda o primjeni sredstava prinude.

Tako je komandant SAJ-a svjesno i otvoreno pokazao da ne vrši službena ovlašćenja, da ne poštuje naloge tužioca, da prikriva izvršioce teških krivičnih djela iz redova jedinice kojom komanduje, da omogućava sačinjavanje službenih zabilješki sa neistinitim podacima i da je spreman da na svaki način iskoristi položaj kako bi tužilaštvo onemogućio u otkrivanju i procesuiranju grupi kriminalaca kojima komanduje.

Zato očekujemo da državno tužilaštvo odmah preduzme radnje radi krivičnog gonjenja Radosava Lješkovića kako bi pokazalo da Crna Gora predstavlja državu koja bar minimalno zagovara sistem vladavine prava, jer samo u najvećim diktaturama policijske starješine mogu javno pokazivati ovakvu bahatost, ponižavati tužilaštvo i prkosno kršiti zakone sa porukom da su on i oni koji su tukli građane pod njegovom komandom, nedodirljivi.

U protivnom, tolerisanje ovakvog ponašanja komandanta SAJ-a šalje javnosti opasnu poruku da svako može biti žrtva maskiranih policajaca i da je vršenje težih krivičnih djela i brutalno kršenje osnovnih prava dozvoljeno ako je skriveno iza maski i ako dolazi po naredbi policije.

Ponašanje Radosava Lješkovića dodatno potvrđuje naše navode da prebijanja i teror nad građanima od strane SAJ-a nijesu pojedinačni slučajevi, niti incidenti pojedinaca unutar te jedinice, već da se radi o organizovanom kršenju osnovnih ljudskih prava. Takođe, otvorena zaštita i prikrivanje pripadnika SAJ-a koji su se patološki iživljavali u noći 24.10.2015. godine, još jednom pokazuje da bi ministar unutrašnjih poslova morao hitno da rasformira ovu jedinicu i da ona i njen komandant postanu predmet ozbiljne istrage tužilaštva prije nego što iživljavanje pojedinih njenih pripadnika ne uzrokuje ozbiljnije posljedice za bezbjednost, život i imovinu građana Crne Gore.

Smatramo da je za vladavanu prava i efikasno funkcionisanje pravosuđa jedna od najopasnih situacija kada oni koji su zaduženi za bezbjednost građana i otkrivanje i sprječavanje krivičnih djela, onemogućavaju procesuiranje izvršilaca krivičnih djela i javnosti šalju poruku da se pod maskama mogu nekažnjeno vršiti krivična djela.

MANS

Komentari su isključeni.