Krivična prijava protiv komandanta SAJ-a

0

Radosav-Ljeskovic-SAJMANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu, Ivici Stankoviću podnio krivičnu prijavu pritiv Radosava Lješkovića, komandata Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) Uprave policije zbog osnovane sumnje da je počinio više krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti a koja se odnose na dešavanja tokom i nakon razbijanja protesta Demokratskog fronta (DF) 24. oktobra u Podgorici.

Lješković se u krivičnoj prijavi MANS-a sumnjiči da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela, krivično djelo davanje lažnog iskaza, te krivično djelo falsifikovanje službene isprave, kao i krivično djelo zloupotreba službenog položaja.  MANS je ovu prijavu podnio nakon što je Lješković postupku prikupljanja informacija odbio da tužilaštvu dostavi pisani izvještaj o upotrebi sredstava prinude nakon protesta DF-a i iskaza koje je dao pred tužilaštvom.

Sumnjamo da je Lješković na saslušanju koje je održano 02.novembra kod Osnovnog državnog tužioca u Podgorici prećutao sve činjenice koje su mu kao komandantu SAJ-a poznate u vezi sa predmetnim događajem, a činjenice su od presudnog značaja za rasvjetljavanje krivičnih djela počinjenih od strane pripadnika SAJ-a. Ove sumnje je potvrdio i sam Lješković  koji je pred tužiocem saopštio da pripadnici jedinice kojom komanduje jesu zapravo pretukli Miodraga Martinovića, ali da je on iz solidarnosti potpisao “zajednički izvješaj” SAJ-a u kome nema podataka o primjeni sredstava prinude prema Martinoviću.

U skladu sa Zakonom o krivičnom postupku (ZKP), Lješković je bio opomenut i upozoren da je dužan da govori istinu i da ne smije ništa prećutati, te da davanje lažnog iskaza predstavlja krivično djelo. Pored toga, prijavljeni je kao SAJ-a, jedinice koja je zadužena za sprječavanje i otkrivanje krivičnih djela i njihovih izvršilaca, bio svjestan da prećutkivanjem bitnih činjenica u vezi prekoračenja ovlašćenja, nanošenja teških tjelesnih povreda i mučenja Martinovića i uništavanja njegove imovine, direktno pomaže da svi izvršioci tih krivičnih djela ne budu otkriveni.

Naime, prijavljeni je u vršenju službene dužnosti komandanta SAJ-a imao informacije o konkretnom angažovanju svakog pripadnika te jedinice, pa i o onim pripadnicima koji su zajedno sa njim bili na zadatku u vozilu “Hamer”, a za koje je pred tužiocem neistinito tvrdio da ne zna ko su “jer su nosili maske”.

Nakon davanja ovakvog iskaza, procesuiranje Lješkovića VDT je morao preduzeti i bez naše prijave, ali se nadamo da će nakon njene formalizacije ipak biti prezudeti konkretni koraci prema komandatu SAJ-a.

Sa druge strane, MANS je posebno zabrinut činjenicom da je podgoričko osnovno tužilaštvo pripadnike SAJ-a na saslušanje pozvalo kao građane, a ne kao svjedoke. Ovo prije svega iz razloga što je njihov komandant prethodno saslušan upravo u svojstvu svjedoka i što je upravo on u svom iskazu potvrdio da su pripadnici te jedinice učestvovali u prebijanju Martinovića. Zato bi pripadnici te jedinice jedino mogli imati svojstvo svjedoka ili okrivljenog u ovom  postupku.

Osim toga, prikupljanje obavještenja je radnja isključivo operativnog karaktera i ona nema nikakav dokazni značaj u krivičnom postupku. Zato sva eventualna saznanja koja je tužilac dobio u razgovoru sa pripadnicima SAJ-a ne predstavljaju dokaze koje bi tužilaštvo moglo koristiti u pokretanju krivičnog postupka.

Dalje, prema ZKP-u, prilikom davanja obavještenja u izviđaju građanin nije dužan ništa da saopštava i nije dužan da govori istinu, što u konkretnom slučaju omogućava pripadnicima SAJ-a da, bez rizika da će zbog toga odgovarati, tužiocu prećute bitne činjenice koje znaju, ali i da mu saopšte neistinite podatke koji bi istragu mogle usmjeriti u pogrešnom pravcu.

Zbog svega navedenog pozivanje i saslušanje pripadnika SAJ-a kao građana teško da može dovesti do rezultata i dokaza za procesuiranje odgovornih za brutalno prebijanje Martinovića, jer su svi oni, zajedno sa komandantom, već jasno pokazali solidarnost i namjeru da prikriju izvršioce teških krivičnih djela iz svojih redova. Na taj način samo im se omogućava da izbegnu odgovornost jer po zakonu ne mogu biti odgovorni za ono što tužiocu prećute ili za ono što mu neistinito saopšte kao građani.

MANS ovim putem još jednom poziva nadležno tužilaštvo da odgovorno pristupi procesuiranju ovog slučaja, jer će konačan ishod dati odgovor javnosti na pitanje da li je Crna Gora već skliznula u otvorenu diktaturu koju karakteriša ogoljenja sila, ili je njen put ipak ima evropsko ishodište.

MANS

Komentari su isključeni.