U EPCG razmatraju i opciju da se ne gradi Drugi blok termoelektrane

0

Po prvi put od početka priče o Drugom bloku TE Pljevlja, u EPCG razmatraju i scenario po kojem se ta investicija ne bi realizovala, već bi se dodatna sredstva uložila u postojeći blok. U zahtijevu za izdavanje integrisane dozvole za Prvi Blok TE Pljevlja koji je upućen Agenciji za zaštitu životne sredine, EPCG projektuje da bi postojeći blok radio najmanje do 2030. godine za šta bi bila potrebna dodatna ulaganja od 86 miliona eura.

Nakon gašenja postojećeg bloka, EPCG je procijenila da će za zatvaranje svih postrojenja biti potrebno još 17 miliona eura, ali nije navedeno kada bi se to tačno moglo desiti jer se deinstalacija dovodi u vezu sa time da li će se uopste graditi drugi blok, nad čime i dalje ostaje znak pitanja.

Prvi scenario podrazumijeva investicije u postojeća postrojenja i nastavak rada i rekultivaciju deponije Maljevac, izgradnju nove deponije i izgradnju postrojenja za prečišćavanje vazduha i vode.

Drugi scenario je onaj u kojem bi bio sagrađen Drugi blok i on podrazumijeva da bi se zatvaranju objekata termoelektrane pristupilo tek od 2060. godine, jer EPCG do tada projektuje njegov rad.

Međutim, Evropska Unija zbog problema sa klimatskim promjenama traži da se svi termoenergetski objekti zatvore do 2050. godine, pri čemu se u poslednje vrijeme najavljuje da će to vjerovatno morati da bude urađeno i mnogo ranije, pa je nejasno zašto EPCG u vezi eventualne izgradnje Drugog bloka taj aspekt uopšte ne uzima u obzir.

Investicija Drugog bloka u Pljevljima dugo je bila ključna tačka sporenja između Vlade i italijanske kompanije A2A, koja je početkom ovog mjeseca aktivirala opciju izlaska iz EPCG. Prema toj opciji Vlada ima pravo preče kupovine njenog paketa akcija za cijenu od 250 miliona eura. Kompanija A2A se protivila najavljenom Projektu Drugog bloka zbog njegove ekonomske neisplativosti, a ako je suditi prema onome što je navedeno u zahtjevu za dobijanje integrisane dozvole ni Država, kao većinski vlasnik u energetskoj kompaniji, nije sigurna da će biti realizovan.

MANS već dugo ukazuje da je investicija Drugog bloka neisplativa i da će njene negativne posledice biti mnogo veće nego koristi koje se očekuju, te da treba odustati od tog štetnog projekta.

Očigledno čak ni u Vladi nakon više godina nisu u stanju da pred građane izađu sa valjanim argumentima zašto bi Pljevlja i Crna Gora trebalo da dobiju još jednog velikog zagađivača, koja će biti konačna cijena takve avanture, ko će je platiti, a naročito ko će imati direktne koristi od toga.

Istraživački centar MANS-a
Koordinator Ines Mrdović

Komentari su isključeni.