Studija slučaja: Za sanaciju i zatvaranje deponije Maljevac 27 miliona

0

Termoelektrana (TE) u Pljevljima je u vlasništvu Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), a tokom njenog rada nastaje otpad pepela i šljake, koji se skladišti na deponiju Maljevac. Ova deponija je sagrađena daleke 1982. godine, na udaljenosti od dva kilometra od TE, a sedam kilometara od Pljevalja.

U prvoj i drugoj fazi deponija je podignuta do kote 813 metara nadmorske visine i to je trebalo da bude njena najviša kota. Međutim, EPCG je kasnije uvećala nasip do kote 832 metara nadmorske visine.

U periodu od 1982. pa sve do 2016., tj za 34 godine je na deponiju Maljevac odloženo između devet i deset miliona tona pepela i šljake. EPCG odavno najavljuje njeno zatvaranje i još 2010. godine je za sedam miliona eura od Rudnika uglja Pljevlja kupila lokaciju u Šumanima, na kojoj bi sagradila novu deponiju.

Lokacija u Šumanima do tada je bila rudokop sa kojeg je vađen ugalj za potrebe rada TE i on je do 2010. godine bio potrošen, a prodajom tog zemljišta Rudnik uglja Pljevlja se oslobodio obaveze njegove rekultivacije. Međutim, EPCG više ne pominje da će u Šumanima graditi novu deponiju za odlaganje otpada, već kao novu lokaciju prikazuje Potrlicu, koja je u vlasništvu Rudnika uglja Pljevlja i trenutno je glavni rudokop sa kojeg se kopa ugalj za potrebe rada TE.

U periodu od 2012. godine EPCG je za sanaciju deponije Maljevac uložila najmanje devet miliona eura, dok njeno zatvaranje planira do 2021., do kada je najavila ulaganja od dodatnih 18 miliona eura.

Kompletnu studiju slučaja možete preuzeti OVDJE (PDF)

Komentari su isključeni.