U parlamentu saslušati ministra Gvozdenovića

0

Nevladina organizacija MANS uputila je danas inicijativu skupštinskom Odboru za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sa predlogom za kontrolno saslušanje ministra turizma i održivog razvoja Branimira Gvozdenovića u vezi potrebe izrade novih planskih dokumenata za najavljenu Vladinu investiciju izgradnje Drugog bloka Termoleketrane u Pljevljima.

U Inicijativi se podsjeća da je Ministarstvo održivog razvoja i turizma u maju protekle godine organizovalo javnu raspravu za nacrt detaljnog prostornog plana (DPP) i nacrta strateške procjene uticaja na životnu sredinu (SEA) za izgradnju nove termoelektrane u Pljevljima.

Osnov za izradu tadašnjih nacrta DPP-a i SEA predstavljala je studija opravdanosti izgradnje Drugog bloka termoelektrane u Pljevljima, koji je za potrebe Elektroprivrede Crne Gore (EPCG), zajedno sa Elaboratom procjene uticaja na životnu sredinu, krajem 2012. godine izradio slovenački konzorcijum predvođen firmom „Esotech“ iz Velenja.

EPCG ni do danas nije javno objavila tu studiju opravdanosti, dok je Istraživački centar MANS-a došao u posjed Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu iz 2012. godine, u kojem se eksplicitno navodi da je odabrana snaga nove termoelektrane od 220 MW optimalna sa aspekta raspoloživih rezervi uglja užeg pljevaljskog basena.

Međutim, državna energetska kompanija je početkom ove godine zaključila novi ugovor sa firmom „Ecotech“ iz Velenja za izradu idejnog projekta izgradnje Drugog bloka i novog elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, ali na potpuno novim tehničkim karakteristikama, odnosno kao parametar za snagu novog bloka projektovano je 254 MW.

Slovenačka firma ugovorena dokumenta treba da izradi u roku od 90 dana od kada joj EPCG dostavi projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove, što se očekuje nakon usvajanja DPP. S tim u vezi, posebno je zabrinjavajuće što se u tehničkoj specifikaciji za izradu idejnog projekta navodi da je cilj dobijanje građevinske dozvole za gradnju drugog bloka, iako još nije završena kompletan proces usvajanja potrebnih planskih dokumenata.

Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata propisuje da se za detaljni prostorni plan može organizovati ponovna javna rasprava ukoliko se planski dokument bitno razlikuje od prvobitnog nacrta, što bi u konkretnom bio slučaj, jer se radi o bloku znatno veće snage.

Stoga je MANS predložio da se pred nadležnim skupštinskim tijelom saslušaju ministar Gvozdenović i direktor Agencije za zaštitu životne sredine Ervin Spahić kako bi se izjasnili o najnovijim okolnostima. Očekujemo da će se najviši parlamentarni predstavnici prema ovom značajnom pitanju odnijeti shodno javnom, a ne uskostranačkim interesima.

MANS

Komentari su isključeni.