U ponedjeljak MANS će podnijeti krivičnu prijavu Vrhovnom državnom tužiocu protiv potpredsjednika Opštine Budva

0

MANS će u ponedjeljak Vrhovnim državnom tužiocu podnijeti krivičnu prijavu protiv potpredsjednika Opštine Budva, Lazara Rađenovića i šefa budvanskog DPS-a Bora Lazovića zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i falsifikovali završne račune opštinskog preduzeća „Budva Holding“ za 2008. i 2009. godinu.

Ovo je druga krivična prijava koju MANS podnosi protiv Lazara Rađenovića, nakon prijave iz decembra prošle godine zbog zloupotrebe službenog položaja u procesu izdavanja građevinskih dozvola.

Preduzeće „Budva-Holding“ je registrovano za upravljanje nekretnima, a raspolaže opštinskim građevinskim zemljištem vrijednim blizu 200 miliona eura. Izvršni direktor preduzeća je Lazar Rađenović, dok Boro Lazović je predsjednik Odbora direktora.

MANS je još u septembru prošle godine od Skupštine Opštine Budva zatražio informaciju kada su posljednji put razmatrali finansijske i druge izvještaje „Budva holdinga“. Odgovor iz Skupštine je bio da nikada nisu razmatrali bilo kakve izvještaje te kompanije. Istovjetni odgovor smo dobili i od budvanskog sekretarijata za privredu i finansije. Potvrdu da  završnih računa nema smo dobili i od Centralne Banke, dok Privredni sud već nekoliko mjeseci odbija da nam dostavi informaciju o tome.

Nakon što smo sa većine nadležnih adresa dobili potvrdu da „Budva holding“ nikada nije predala završne račune, MANS je sporne izvješaje zatražio i od same kompanije. Zahtijev za pristup informacijama je upućen 27. oktobra 2010.godine, a odgovor koji je potpisao Lazar Rađenović je stigao dva mjeseca kasnije, 23. decembra 2010. godine.

Rađenović je ranije u javnosti saopštio da izvještaja nema jer kompanija nije ništa radila.

U odgovoru Rađenovića se navodi da je 24. novembra prošle godine Odbor direktora „Budva Holdinga“ usvojio završni račun za 2008. godinu, dok je završni račun za 2009. godinu usvojen 17. decembra. Obje odluke o usvajanju završnog računa je potpisao Boro Lazović, predsjednik Odbora direktora.

Iz ovoga proizilazi da su oba završna računa usvojena tek nakon što je MANS zatražio informacije o njima, što je ujedno i potvrdilo naše sumnje da ne postoji uredna evidencija o finansijama ove kompanije.

Pored samih Odluka, MANS-u dostavljeni i takozvani završni računi za obje godine. Oba završna računa koja je potpisao izvršni direktor, Lazar Rađenović, nisu napravljena na standarnom obrascu za finansijske izvještaje te vrste, a sadrže i brojne nelegičnosti. U izvještajima se navodi da i pored toga što kompanija nema zaposlenih, a Lazar Rađenović kao izvršni direktor ne prima platu, samo u 2009. godine, preko 40.000 Eura je potrošeno na kancelarijski namještaj.

Pored toga, sudeći prema onome što je Rađenović prezentovao kao završni račun, „Budva Holding“ je u 2009. godini ostvarila gubitak od preko 12.000 Eura. Oba završna računa sadrže i takozvani bilans novčanih tokova koji nisu ni potpisani, ni pečatirani, niti ovjereni od strane Privrednog suda.

Ovakve završne račune, Rađenović i Lazović su prezentovali na posljednjoj sjednici lokalnog parlamenta Budve koja je održana 29. decembra prošle godine kada su sporni izvještaji i usvojeni.

Iz svega navedenog postoji sumnja da su Rađenović i Lazović falsifikovali finansijske iskaze za 2008. i 2009. godinu, te dostavljanjem istih Skupštini Opštini Budve, na prevaru omogućili da oni budu i usvojeni.

MANS je još u septembru prošle godine upozoravao na nedovoljnu transparentnost poslovanja budvanskih opštinskih preduzeća, kada je Upravi policije uz prijavu dostavio i šemu lica i kompanija koja su povezana sa budvanskim preduzećima i zatražio da se ispita njihovo poslovanje. Nažalost, do sada nismo dobili bilo kakvu informaciju o tome da je Uprava policije bilo šta preduzela po našoj prijavi.

Gore opisani primjer sa završnim računima je samo još jedan dokaz u prilog tvrdnjama da je lokalna uprava Budve zrela za prinudnu upravu, jer sve više postaje očigledno da i onaj dio rukovodećeg kadra koji nije završio u Spužu, nije u mogućnosti da na zakonit način obezbijedti funkcionisanje Opštine.

Kako je i iz samog tužilaštva više puta ponavljano da je i u slučaju Zavala bilo pokušaja da se falsifikuje određena dokumentacija, MANS ovim putem, po ko zna koji put, još jednom poziva tužioca da pokaže ozbiljnije interesovanje za ono što dešava u lokalnoj upravi Budve i po hitnom postupku preduzme konkretne akcije.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.