Saopštenja za medije
0

Nakon slučaja Zavala po osnovu kojeg je završena istraga u Vrhovnom državnom tužilaštvu i koji je proslijeđen Specijalnom tužiocu za organizovani kriminal i korupciju, još jedna krivična prijava MANS-a, ovog puta u vezi sa slučajem Ade Bojane, je takođe proslijeđena tužiteljici Stojanki Radović na dalje postupanje. Krivična prijava koja je podnijeta sredinom oktobra 2008. godine je teretila ulcinjske visoke policijske funkcionere Vladana Lakovića i Sabra Buzukovića da su nesavjesno vršili dužnost službenog nadzora nad državnim zemljištem na Adi Bojani što je omogućilo nepoznatim investitorima da uzurpacijom i daljom prodajom zemlje steknu enormnu protivzakonitu korist.

O MANS-u
0

Predmet Zavala je nakon prelaska u nadležnost Odjeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala i korupcije, prvi slučaj te vrste na kojem će crnogorsko tužilaštvo imati prilike da pokaže koliko je spremno da se u oblasti urbanizma bori sa korupcijom i organizovanim kriminalom na najvišim nivoima vlasti.

Zbog sumnje u postojanje niza krivičnih djela, MANS je u aprilu ove godine podnio krivičnu prijavu protiv Svetozara Marovića zbog lažnog predstavljanja i protivzakonitog posredovanja, protiv njegovog brata Dragana Marovića zbog zloupotrebe službenog položaja, te protiv Vječslava Lejbmana, direktora MIRAX Balkan zbog skidanja i povrede službenog pečata. Od podnošenja krivične prijave do danas stvari su se bitno promijenile, Svetozar Marović je, makar prema podacima iz Privrednog suda, napustio kompletan posao, a nakon njega, to je učinio i Dragan Sekulić, Marovićev bivši partner u kompaniji MONINVEST iz Budve.

O MANS-u
0

Ruska korporacija Miraks jedina je dala ponudu na tenderu koji je opštinsko preduzeće Budva holding raspisalo za osnivanje „joint venture” kompanije koja će gazdovati budućim ekskluzivnim turističkim kompleksom na rtu Zavala.

Budva holdingu, prvoj kompaniji takve vrste u Crnoj Gori, Opština je početkom godine dala na upravljanje tri miliona kvadrata svoje zemlje čija se vrijednost procjenjuje na više od 150 miliona eura, čime je ova firma postala najmoćnije preduzeće u državi.

Saopštenja za medije
1

MANS pozdravlja posljednje aktivnosti državnih organa na suzbijanju nelegalne gradnje, i početak procesuiranja počinioca ovog krivičnih djela, ali takođe i upozorava da borba protiv nelegalne gradnje predstavlja osnovnu djelatnost brojnih crnogorskih inspekcija, te da se pravi rezultati ne mogu postići povremenim „akcijama” već samo i usključivo kontinuiranim inspekcijskim nadzorom na terenu.

Činjenica da crnogorske inspekcije svoj redovni posao nazivaju „akcijama” koje se u najboljem slučaju dešavaju par puta godišnje, dovoljno govori o nivou političke volje koja postoji da se ozbiljno pristupi rješavanju problema nelegalne gradnje u Crnoj Gori. Direktna posljedica „ažurnosti” državnih inspkecijskih organa je činjenica da se broj nelegalnih objekata u Crnoj Gori broji desetinama hiljada.

1 2