Uličnim rječnikom ministar Radulović ne može odbraniti zakon

0

“Malo je poznato da se centralizacija moći odlučivanja ikada koristila za rješavanje raširene korupcije u urbanizmu, a još manje da je nosilac takve „terapije“ bila institucija i kadar koji nikada nije odgovarao za urbanistički haos u kome se zemlja danas nalazi.”

Ministar Pavle Radulović

Predloženi Zakon o uređenju prostora ima ozbiljne sistemske nedostatke i bez obzira na motivisanost ministra održivog razvoja Pavla Radulovića da i dalje u kontinuitetu obmanjuje javnost, činjenica je da je ovaj dokument pisan kako bi se zaštitio prije svega, privatni interes građevinskih lobija.

Od samog početka izrade ovog zakona ministar Radulović je obmanjivao javnost, kako po pitanju održane javne rasprave, pa sve do danas kada tvrdi da se samo ovim zakonom može adekvatno sačuvati i razvijati prostor Crne Gore.

Nažalost, realnost je dosta drugačija od onoga što ministar Radulović pokušava da “proda” kao anti-korupcijski zakon, uz teatralno “stajanje na crtu” građevinskim lobijima, “zadiranje u osinje gnijezdo” i ostali ulični rječnik kojim bi valjda trebalo da se prikrije zbog koga Radulović tako motivisano brani ovaj zakon.

MANS je već duže vrijeme upozorava da su predložena rješenja neodrživa, da je sam zakon u koliziji sa pravnim okvirom, a naročito kada je u pitanju usaglašenost sa Ustavom Crne Gore.

Upravo centralizacija koju toliko zagovara ministar Radulović je jedna od odredbi predloženog zakona koja se kosi za Ustavom. Naime, uskraćivanjem prava lokalnim upravama i parlamentima da izglasaju planska dokumenta krši se nekoliko članova Ustava Crne Gore.

Tako se npr. krši pravo na lokalnu samoupravu garantovano članom 22., ali i ustavna odredba kojom je propisano da se u lokalnoj samoupravi odlučuje neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika, kao i da pravo na lokalnu samoupravu obuhvata pravo građana i organa lokalne samouprave da uređuju i upravljaju određenim javnim i drugim poslovima.

Na isti način problematični zakon suspenduje pravo građanima da neposredno i preko izabranih predstavnika u lokalnoj samoupravi upravljaju prostorom i objektima koji su imovina lokalne samouprave i na kojima lokalna samouprava vrši svojinska ovlašćenja, odnosno suspenduje se pravo opštine da vrši određena svojinska ovlašćenja na državnoj imovini, u skladu sa zakonom, što nalaže član 116. Ustava Crne Gore.

Malo je poznato da se centralizacija moći odlučivanja ikada koristila za rješavanje raširene korupcije u urbanizmu, a još manje da je nosilac takve „terapije“ bila institucija i kadar koji nikada nije odgovarao za urbanistički haos u kome se zemlja danas nalazi.

Upravo takvo nešto zagovara ministar Radulović, svaljujući kompletnu krivicu za sve ono što se desilo samo i isključivo na lokalne samouprave, bez postavljanja pitanja šta da radimo sa korupcijom u instituciji koju on vodi.

MANS zato poziva sve crnogorske lokalne samouprave da se suprostave očiglednoj namjeri Vlade da brutalno zadre u ono što su njihova prava, garantovana ne samo crnogorskim zakonima, već i međunarodnim dokumentima na čije poštovanje se Crna Gora obavezala.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra MANS

Komentari su isključeni.