Unosna kompezacija by Žarko Pavićević

0

Istražujući poslovanje barske građevinske kompanije “Zavod za izgradnju Bara” – ZIB i njenog vlasnika, predsjednika Opštine Bar, Žarka Pavićevića, MANS otkriva na koji način je Pavićević došao do veoma vrijednih parcela u samom centru grada i kako je koristići svoju poziciju, kroz izmjene planske dokumentacije,  za sebe i svoju kompaniju povećavao profit od izgradnje stanova za tržište.

Naime, u aprilu 2001. godine tadašnji predsjednik Opštine Bar, Borislav Lalević je sa Pavićevićevom kompanijom sklopio Ugovor o građenju Sportske dvorane u Baru. Rok za izgradnju sportske dvorane je bio 36 mjeseci, a vrijednost radova procijenjena na oko 5 miliona eura. Za stručni nadzor nad izgradnjom ovog objekta je bio povjeren kompaniji “Basketing”, čiji vlasnik, Nebojša Milošević kasnije postaje jedan od stalnih saradnika Žarka Pavićevića na poslovima izmjene planova i uklapanja nelegalnih objekata u barskoj opštini.

Umjesto isplate novca, ugovorom je bilo definisano da će Opština Bar radove platiti kompezacijom – davanjem na trajno korišćenje atraktivnih placeva u centru grada na kojima je već tada bilo ucrtano nekoliko stambeno-poslovnih višespratnica.

Tadašnji Zakon o građevinskom zemljištu je propisivao da se prenos prava na građevinskom zemljištu vrši isključivo putem javnog nadmetanja, osim u slučaju da se zemljište prenosi radi izgradnje objekata od javnog interesa, što stambeno-poslovne zgrade koje je ZIB namjerio da gradi svakako nisu bile. Uprkos tome, ugovor je zaključen i ZIB je otpočeo radove na izgradnji sportske dvorane.

Kompletnu studiju slučaja moguće pogledati OVDJE.

Komentari su isključeni.