Uoči izbora 1,3 miliona za rasvjetu i puteve

0

Preko 1,3 miliona eura potrošio je Glavni grad Podgorica u samo dva predizborna mjeseca na revitalizaciju i izgradnju lokalne infrastrukture, pokazuje analiza Istraživačkog centra MANS-a i Vijesti.

tabelainfrastruktura

Prema zvaničnim podacima o potrošnji budžeta Glavnog grada, sa budžetske stavke “izdaci za lokalnu infrastrukturu” je isplaćeno blizu 900.000 eura u avgustu ove godine, neposredno nakon raspisivanja izbora. Dodatnih 440.000 eura je potrošeno u septembru mjesecu, u jeku izborne kampanje.

Kada je u pitanju potrošnja u avgustu, od ukupne sume za taj mjesec, 680.000 eura je potrošeno na rekostrukciju i sanaciju lokalnih puteva, dok je dodatnih 156.000 eura potrošeno za izgradnju sanitarne kade i oko 47.000 za reciklažno dvorište.

U septembru je Glavni grad na rekonstrukciju i sanaciju lokalnih puteva potrošio još blizu 400.000 eura, dok je 45.000 eura utrošeno za sanacije krovova, fasada, ulaza i adaptaciju objekata mjesnih zajednica.

Iz Biroa za odnose javnošću Glavnog grada tvrde da se “ovdje se ne radi o zloupotrebi, već, naprotiv, o poštovanju Odluke o budžetu Glavnog grada, Zakona o fiskalnoj odgovornosti i drugih važećih zakonskih propisa”.

Navode da su ulaganja Glavnog grada u programske aktivnosti i investicije od raspisivanja izbora do danas vršena isključivo u skladu sa Odlukom o budžetu i Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja:”Ovlašćeni službenici Agencije za sprečavanje korupcije, vršeći redovnu kontrolu primjene Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja su 30. septembra 2016. godine konstatovali da Glavni grad sve radi u skladu sa zakonom”.

Gradonačelnik Glavnog Grada, Slavoljub Stijepović je 29. avgusta, u jeku izborne kampanje, posebnim zaključkom izmijenio budžet za ovu godinu i za 180.000 eura povećao sredstva za lokalnu infrastrukturu gradske opštine Tuzi.

Posebno je zanimljiva činjenica da je ovaj novac obezbijeđen tako što su umanjena sredstva predviđena za kapitalne projekte, kako bi se uoči izbora usmjerila na asfaltiranje ulica i postavljanje javne rasvjete, odnosno upravo na one projekte za koje postoji sumnja da se koriste za pritiske na birače uoči izbora.

Tako je 110.000 eura uzeto sa budžetske stavke “investicija – Sportska dvorana u Tuzima”, a dodatnih 70.000 eura sa pozicije “investicije – Izgradnja i adaptacija objekata kulture za potrebe MZ Karabuško polje i Milješ”. Zaključkom je definisano da će umjesto projekata koji su bili predviđeni za realizaciju ove godine, Glavni grad u Tuzima finansirati sanaciju lokalnih puteva sa 140.000 eura, dok je preostalih 40.000 predviđeno za izgradnju i rekonstrukciju javne rasvjete.

Na taj način , umjesto kapitalnih objekata kao što su sportska dvorana i objekti kulture koji bi koristili cijeloj zajednici, Glavni grad troši novac na projekte koje može selektivno i targetirano sprovoditi na terenu, čineći ih odličnim sredstvom za ucjene uoči izbora.

Iz Glavnog grada, pak, ističu da se budžet Glavnog grada planira u skladu sa zahtjevima i sugestijama svih potrošačkih jedinica.

”Međutim, u toku godine došlo je do okolnosti da se određeni projekti ne mogu realizovati iz objektivnih razloga, kao što su neriješeni imovinski odnosi za sportsku dvoranu, odnosno nepostojanje DUP-a za objekte mjesnih zajednica Karabuško polje i Milješ, pa je u cilju realizacije planiranih ukupnih sredstava, a u skladu sa propisima, urađeno preusmjeravanje sredstava, da bi prihodovana sredstva bila potrošena u toku budžetske godine”.

Glavni grad prednjačio u prikrivanju podataka

Podaci koje su analizirali Istraživački centar MANS-a i Vijesti su samo dio podataka koji se nalazi u posjedu Glavnog grada a koji je tokom predizborne kampnaje prikrivan od javnosti i medija. MANS je pored podataka iz analitičkih kartica, koristio i Zakon o slobodnom pristupu informacijama, jer je podaci koje je Glavni grad objavljivao nisu bili dovoljni da se ocijeni nivo i intezitet zloupotreba državnih fondova u predizborne svrhe. Nažalost, većina zahtijeva za informacijama koje je MANS do sada poslao, a koji su se odnosili na svrhu pojedinih isplata iskazanih u analitičkim karticima, i dalje je ostao neodgovoren.

Dejan Milovac
Tina Popović

Ovaj tekst je sačinjen uz podršku Evropske unije i Ambasade SAD u Podgorici. Za sadržaj ovog teksta odgovorna je isključivo Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS, a stavovi iznijeti u ovom tekstu se ni u kom slučaju ne mogu smatrati stavovima donatora.

Komentari su isključeni.