Uoči izbora državne institucije ponovo krše zakon, ZZZCG potrošio million eura više od dozvoljenog

0

Više državnih institucija krši ograničenje upotrebe budžetskih sredstava u toku izborne kampanje, pokazala je analiza koju je napravila Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS. Među institucijama prednjači Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) koji je u avgustu mjesecu potrošio 1,1 milion eura više od šestomjesečnog prosjeka potrošnje te državne institucije.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u članu 38. ograničava upotrebu državnih sredstva na način da državnim institucijama “zabranjuje mjesečnu potrošnju veću od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora”.

Ograničenje potrošnje sredstava iz budžeta uoči izbora je uvedeno kao odgovor na raširenu praksu da upravo u toku izborne kampanje pojedine državne institucije koriste budžetska sredstva po raznim osnovama kako bi ostvarili uticaj na slobodu izbora kod glasača.

Podaci koje je analizirao MANS u slučaju Zavoda za zapošljavanje Crne Gore pokazuju da je prosječna mjesečna potrošnja ove institucije bila oko četiri miliona eura, da bi u avgustu Zavod sa svoga računa isplatio oko million više, odnosno 5,16 miliona eura. Najveći dio povećanja se odnosnio na ostale transfere pojedincima, gdje je Zavod u avgustu isplatio čak 781 hiljadu eura, što je za 329 hiljada više od mjesečne potrošnje na ovoj budžetskoj liniji ZZZCG.

Foto: MANS

Ministarstvo unutrašnjih poslova je tokom avgusta potrošilo čak 500.000 eura više od mjesečnog prosjeka, a najveće povećanje potrošnje u mjesecu kada su raspisani lokalni izbori, bilo je na stavci neto zarade. Tako je MUP u avgustu isplatio neto zarade u iznosu od 4,3 miliona eura, što je za sko 380 hiljada eura više od zakonom definisanog prosjeka tokom šest mjeseci uoči raspisivanja izbora.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je mjesečni prosjek premašila za 365 hiljada eura, a najveće prekoračenje unutar budžeta ove institucije je zabilježeno sa budžetske činije – konsultantske usluhe, studije i projekti.

Povećanje od 334 hiljade eura bilježi i Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, dok je Ministarstvo kulture i medija u avgustu isplatilo za 331 hiljadu više od mjesečnog prosjeka. Najveća odstupanja od mjesečnog prosjeka potrošnje ovo ministarstvo bilježi u transferima pojedincima i transferima opštinama.

Ministarstvo odbrane je tokom avgusta potrošilo za 200 hiljada od mjesečnog prosjeka, a najveća odstupanja su zabilježena na transferima pojedincima i jednokratnoj socijalnoj pomoći.

Skupština Crne Gore je u avgustu premašila prosječnu mjesečnu potrošnju za oko 100 hiljada eura, kao i Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove koja je prekoračila zakonsko ograničenje za 117 hiljada eura.

Od državnih institucija koje su prekršile ograničenje u potrošnji državnih sredstava, MANS je registrovao i Zavod za školstvo (oko 40.000 eura), Državni arhiv Crne Gore (oko 28.000 eura), ali i Tužilački savjet (oko 28.000 eura).

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje prekršajne kazne zbog nepoštovanje zakonskog ograničenja upotrebe državnih sredstava tokom izborne kampanje. Članom 68. ovog zakona se propisuje novčana kazna u iznosu od 200 do 2000 eura za odgovorno lice u državnom organu u kome se registruje prekoračenje mjesečne potrošnje

MANS će već sjutra Agenciji sa spječavanje korupcije predati inicijative za pokretanje postupka zbog kršenja Zakona o finansiranaju političkih subjekata i izbornih kampanja.

MANS

Komentari su isključeni.