Upravni sud se proglasio nenadležnim

0

Upravni sud proglasio se nenadležnim za tužbe kojima je grupa građana iz nevladinih organizacija MANS, Forum 2010 i Green Home tražila poništenje Koncesionog akta za projekat hidroelektrana na Morači, kao i predkvalifikacionog tendera za taj posao.

S obzirom da se Koncesioni akt ne može preispitivati ni pred Ustavnim sudom, jer nema karakter opšteg akta i nije objavljen u Službenom listu, na ovaj način je građanima faktički uskraćeno pravo na suđenje, a Vladi omogućeno da nastavi s kršenjem zakona u projektu koji može imati dalekosežne štetne posledice po buduće generacije.

Vlada je u sprovođenju koncesione procedure drastično prekršila Zakon o koncesiji, a čitav dosadašnji proces u vezi izgradnje hidroelektrana na Morači upućuje na sumnju da se po svaku cijenu žele realizovati poslovi s italijanskim partnerima, od kojih će najviše koristi imati budući koncesionar.

Sa druge strane, ne samo da građani neće imati jeftiniju struju ukoliko budu izgrađene elektrane, već je Vlada planirala da upravo građani značajnim dijelom finansiraju čitav projekat.

Bez obzira na najnoviji razvoj događaja pred crnogorskim sudom, nevladine organizacije MANS, Forum 2010 i Green Home nastaviće pravnu borbu protiv pogubnog pristupa i modela izgradnje brana na Morači, koji je dogovoren iza zatvorenih vrata i protivno državnim interesima.

Ove tri organizacije pojačaće akciju ka međunarodnoj zajednici, kako bi upoznale relevantne faktore sa poslom koji je štetan za životnu sredinu i sa mogućim koruptivnim elementima, pri čemu nam veliko ohrabrenje daje Rezolucija Evropskog parlamenta za Crnu Goru, koja je usvojena prošle sedmice.

Tom Rezolucijom crnogorske vlasti upozorene su da velike brane često imaju negativan uticaj na životnu sredinu, te da se mora obezbijediti transparentnost, a prije donošenja odluka o gradnji ukupna javnost, uključujući i civilni sektor, uključiti u čitav proces.

Nažalost, Vlada do sada nije prihvatala preporuke evropskih zvaničnika u ovom smislu, a tender za projekat za brane na Morači, u kojem nijesu uvažene primjedbe javnosti i civilnog sektora, se nastavlja bez ikakvih izmjena.

MANS, Forum 2010 i Green Home stoga pozivaju Vrhovnog državnog tužioca da Se uključi u čitavu priču o izgradnji HE na Morači i ukoliko Vlada istraje

U namjeri da zaključi ugovor sa budućim koncesionarem, podigne zahtjev za zaštitu zakonitosti kako bi se sačuvao javni interes.

Grupa građana, podnosilaca tužbe,

  • Dejan Milovac i Ines Mrdović (MANS),
  • Žarko Rakčević i Dejan Mijović (Forum 2010),
  • Darko Pajović i Jelena Marojević (Green Home).

Ines Mrdović
Koordinator na Programu za urbanizam

Komentari su isključeni.