Ustavni sud da objasni šta je čekao

0

taksa-gorivoOdluka Ustavnog suda da je uredba Vlade o taksama na cijene goriva neustavna i nezakonita, očekivana je i jedina pravno moguća odluka koju je Ustavni sud mogao da donese. Međutim, ostaju i dalje ozbiljne sumnje u razloge zbog kojih je Ustavni sud čekao da izvršna vlast na osnovu tako jednostrane uredbe prihoduje više miliona na štetu svih građana. Podsjećamo da je Ustavni sud nakon pritiska javnosti utvrdio da se radi o predmetu koji je prioritetan, ali da je ipak mjesecima odugovlačio sa donošenjem odluke, iako je i najvećim pravnim laicima bilo jasno da je Vlada osporenom uredbom grubo prekršila Ustav Crne Gore.

Za to vrijeme, izvršna vlast je iskoristila svoju neustavnu i nezakonitu uredbu da na račun ionako osiromašenih građana prihoduje više miliona eura.

Tako je Ustavni sud omogućio izvršnoj vlasti da po ko zna koji put na račun građana pokriva troškove i rupe u državnom budžetu nastale lošom politikom i korupcijom. Odluka Ustavnog suda nema nikakvog uticaja na posljedice višemjesečnog kršenja Ustava Crne Gore, jer nedostaci u Zakonu o Ustavnom sudu i tumačenje da odluke Ustavnog suda ne mogu imati retroaktivno dejstvo, omogućava da višemjesečno pljačkanje svih građana i neustavno i nezakonito pribavljanje višemilionske koristi, ostane bez ikakvih posljedica.

Ovakva praksa Ustavnog suda i odugovlačenje sa donošenjem odluke predstavlja podstrek izvršnoj vlasti da ni ubuduće ne preza od najgrubljeg kršenja Ustava i da jednostranim odlukama i dalje pljačka građane Crne Gore. Naime, postalo je gotovo pravilo da izvršna vlast troškove svojih loših odluka i korupcije prebacuje na teret građana. Štaviše, ova uredba Vlade pokazala je da je izvršna vlast u realizaciji takve politike spremna najgrublje da pogazi Ustav kao najviši pravni akt države.

Zato posebno zabrinjava činjenica da predstavnici izvršne vlasti mogu nekažnjeno i bez ikakvih posljedica da grubo krše Ustav Crne Gore i građanima uzrokuju višemilionsku štetu.

Stoga su sudije Ustavnog suda Crne Gore dužne javnosti i građanima da objasne koji su razlozi zbog kojih su mjesecima odugovlačili sa odlukom u jednom od najjednostavnih predmeta i tako omogućavali da izvršna vlast kršenjem Ustava pribavlja korist na njihovu na štetu.

Posebno je sumnjivo zašto Ustavni sud nije iskoristio zakonsko ovlašćenje i odmah naredio obustavu izvršenja ove uredbe do donošenja odluke, jer je bilo više nego izvjesno da će njenim izvršenjem nastupiti neotklonjive štetne posljedice. U sistemima vladavine prava nezamislivo je da se vlada na osnovu jednostranih neustavnih uredbi izvršne vlasti. U sistemima vladavine prava nezamislivo je da Ustavni sud ne koristi zakonska ovlašćenja kako bi spriječio nastupanje štetnih posljedica zbog kršenja Ustava i da odugovlači sa odlukom dok građani trpe milionsku štetu. Zbog takve prakse izvršne vlasti i Ustavnog suda Crne Gore, gorivo je zaista postalo luksuz za većinu građana.

MANS

Komentari su isključeni.