Većina institucija krši zakon i ne objavljuje propisane informacije

0

MANS je u protekloj godini analizirao spremnost institucija da objave osnovne informacije o njihovom radu, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama koji ih obavezuje da proaktivno, na svojim sajtovima, objavljuju određene kategorije podataka. Analiza je obuhvatila sajtove 139 organa vlasti, uključujući Skupštinu Crne Gore, ministarstva u Vladi Crne Gore, organe državne uprave, Glavni grad, lokalne samouprave i javna preduzeća.

Većina institucija krši zakon i ne objavljuje propisane informacije, što ograničava javnu kontrolu njihovog rada. Iz tog razloga predstavnici civilnog sektora i medija su prinuđeni da učestalo podnose zahtjeve za informacijama kako bi došli do podataka koji bi, shodno zakonu, morali da budu objavljeni na sajtovima institucija.

Samo 6% organa vlasti se može smatrati visoko proaktivnim, dok trećina ima srednji nivo proaktivnosti.

Sa druge strane, 45% organa vlasti vrlo slabo poštuje zakon i spada u nisko proaktivne u informisanju građana, a čak 14% analiziranih organa u cjelosti krši Član 12 Zakona o SPI.

GRAFIK 1. NIVO PROAKTIVNOG OBJAVLJIVANJA INFORMACIJA OD STRANE SVIH ORGANA VLASTI (u procentima objavljenih podataka u odnosu na Zakonom propisane, po broju analiziranih institucija)

Samo Skupština Crne Gore, u potpunosti poštuje zakonske obaveze, a sve druge institucije koje su bile predmet ove analize, u određenoj mjeri krše Zakon.

GRAFIK 2. NIVO PROAKTIVNOSTI PO VRSTAMA ORGANA VLASTI (u procentima objavljenih podataka u odnosu na Zakonom propisane, za sve organe iz te vrste)

Ministarstva najviše objavljuju opšte informacije o svom radu, a najmanje podatke sadržane u pojedinačnim aktima, koje neposredno ukazuju na rad institucija i izuzetno su značajne za otkrivanje korupcije. Organi u sastavu Vlade su značajno zatvoreniji od ministarstava i većina njih na sajtovima nema ni pola Zakonom propisanih informacija.

Organi u sastavu Glavnog grada ne objavljuju proaktivno većinu informacija koje su propisane zakonom, polovina nema objavljene čak ni Vodiče za pristup informacijama, a ni jedan nije objavio bilo kakvu vrstu javne evidencije ili registra. Ni jedna lokalna samouprava u cjelosti ne objavljuje čak ni osnovne informacije na način propisan
Zakonom, a više od polovine jedinica nema objavljen ni Vodič.

Javna preduzeća u najvećoj mjeri krše zakon i na svojim sajtovima objavljuju samo opšte podatke. Na primjer, ni jedna državna kompanija nije objavila podatke o primanjima javnih funkcionera u njihovim upravljačkim strukturama.

Kompletna analiza je dostupna na https://mans.co.me/wp-content/uploads/2019/01/analiza_proaktivno.pdf

Komentari su isključeni.