Više medija zakasnilo sa predajom cjenovnika uoči izbora, ASK da im zabrani reklamiranje izbornih kampanja

0

MANS je Agenciji za sprječavanje korupcije (ASK) podnio prijave protiv više televizija i radio stanica koje su propustile da u zakonskom roku dostave cjenovnike za političko oglašavanje u predizbornoj kampanji za parlamentarne izbore koji će biti održani u  avgustu ove godine.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje da se cjenovnici o političkom oglašavanju moraju dostaviti najkasnije deset dana od dana raspisivanja izbora, odnosno u slučaju ovogodišnjih parlamentarnih izbora,  do 3. jula.

Prijave koje smo podnijeli se odnose na Pink Media M, RTV Budva, RTV Rožaje, RTV Nikšić, Srpsku Radio Televiziju, radio stanice Antenu M, S1 i S2 iz Herceg Novog, Radio Titograd, Radio Elmag, Radio Mag, Radio Bar, te web portal PV Informer. Osim ovih medija, prijave su podnijete i u slučaju dvije kompanije za rentiranje bilborda, CG Media iz Berana i Budva Media, koje takođe cjenovnike dostavile nakon isteka zakonskog roka.

Pomenuti mediji su svoje cjenovnike dostavili nakon 3. jula, čime se stekao uslov da im ASK zabrani pružanje usluga medijskog oglašavanja u toku izborne kampanje, u skladu sa članom 16 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

MANS je od ASK-a zatražio i da ukloni sve cjenovnike koji nisu dostavljeni u skladu sa Zakonom, kako ne bi dovodio u zabludu učesnike u izbornom procesu i pokrene prekršajne postupke, ukoliko neki od navedenih medija bude pružao usluge medijskog oglašavanja izborne kampanje.

Novčane kazne za medije koji budu na ovaj način pružali usluge političkim partijama se kreću od pet do 20 hiljada eura za pravno lice.

Krajni zakonski rok za odlučivanje ASK-a po većini ovih prijavama ističe za dvije sedmice, zbog čega pozivamo Agenciju hitno djeluje i ne dozvoli da na njene odluke čekamo do kraja izborne kampanje.

Ovim putem informišemo i sve učesnike u izbornom procesu da bi oglašavanje u pomenutim medijima značilo drastično kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

MANS

Komentari su isključeni.