Više organa Glavnog grada povećalo potrošnju u susret izborima

0

Više organa i javnih ustanova Glavnog grada Podgorica prekršilo je ograničenje upotrebe budžetskih sredstava u toku izborne kampanje, pokazala je analiza MANS-a.  Najveća prekoračenja u potrošnji budžeta Podgorice imale su Služba za zajedničke poslove koja je u septembru mjesečni prosjek prekoračila za preko 52 hiljade eura,  i Služba zaštite i spašavanja koja je u avgustu potrošila čak 32 hiljade eura više od mjesečnog prosjeka u posljednih pola godine.


Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u članu 38. ograničava upotrebu državnih sredstava na način da državnim institucijama „zabranjuje mjesečnu potrošnju veću od prosječne mjesečne potrošnje u prethodnih šest mjeseci od dana raspisivanja do dana održavanja izbora“.

Ovo ograničenje je u zakonu uvedeno kao odgovor na raširenu praksu da pojedine državne institucije koriste budžetska sredstva kako bi upravo u toku izborne kampanje na terenu ostvarile prednost za određenu političku partiju i uticali na slobodnu volju birača.

Kada su u pitanju prekoračenja potrošnje u avgustu, osim Službe zaštite i spašavanja, mjesečni limit su prekršili i Građanski biro sa potrošenih 29.000 iznad prosjeka, JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju sa 23.000 eura, Direkcija za imovinu sa 17.000 eura više od šestomjesečnog prosjeka, te Sekretarijat za komunalne poslove koji je u avgustu potrošio blizu 16 hiljada eura više.

Služba zaštite i spašavanja je šestomjesečni prosjek prebacila i tokom septembra mjeseca kada je isplaćeno blizu 16.000 eura više, a osim ovog organa, zakonski limit su prekršili i Sekretarijat za podršku biznis zajednici sa blizu 14 hiljada eura više isplaćenih u odnosu na prosjek, ponovo Sekretarijat za komunalne poslove sa još 11 hiljada eura potrošenih iznad prosjeka, te Javna ustanova za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci sa više potrošenih deset hiljada eura.

Analiza koju je MANS sproveo pokazuje da su se najveća prekoračenja odnosila na uvećane isplate neto zarada i ostalih naknada, izgradnju lokalne infrastrukture,  održavanje objekata i troškove promocije i reklame.

MANS je prethodno ukazao da se sličan trend povećane potrošnje budžeta bilježi i na državnom nivou kao nastavak prakse kojoj svjedočimo uoči svih izbornih procesa, a koja je direktna posljedica nedostatka političke volje da se zakon adekvatno sprovede, ali i nepostojanja snažnije kontrole, prije svega od strane Agencije za sprječavanje korupcije.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje novčanu kaznu u iznosu od 200 do 2000 eura za odgovorno lice u državnom organu u kome se registruje prekoračenje mjesečne potrošnje.

MANS će sve slučajeve prekoračenja mjesečne potrošnje koje smo identifikovali analizom prijaviti Agenciji za spječavanje korupcije i zatražiti da se obezbijedi puno poštovanje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

MANS

Komentari su isključeni.