Viši državni tužilac i četiri njegova zamjenika nije prijavilo tačne podatke Komisiji za konflikt interesa

0

Prvi podaci do kojih je došao MANS upoređujući imovinu koju su crnogorski tužiocu prijavili Komisiji za sprečavanje konflikta interesa i onoga što su zvanični podaci Uprave za nekretnine, pokazuju da su apsolutno opravdane ocjene koje su iznijete o korupciji i konfliktu interesa u crnogorskom pravosuđu.

Viši državni tužilac u Podgorici i čak četiri njegova zamjenika, od deset postojećih, nije Komisiji za konflikt interesa prijavilo tačne podatke onoga što posjeduju, što pokazuje upoređivanje sa podacima sa sajta Uprave za nekretnine.

U posljednjem izvještaju Evropske komisije se navodi da “još uvijek ne postoji dovoljan nadzor nad korupcijom i konfliktom interesa u pravoduđu”, da se “još uvijek ne provjeravaju podaci iz zvaničnih prijava imovine sudija i tužioca”, kao i da je “potrebno dodatno ojačati mehanizme za prevenciju korupcije u pravosuđu”.

Prva faza istraživanja je obuhvatila tužioca i njegove zamjenike u podgoričkom Višem državnom tužilaštvu, dok će do kraja istraživanja, ovom provjerom biti obuhvaćeni i ostali tužioci i njihovi zamjenici. Podaci pokazuju da je velika imovina koju posjeduju porodice zamjenika državnih tužioca po pravilu prijavljena na njihove supružnike i djecu, ali i da se upravo kod njih nalaze najveće razlike u odnosu na zvanične podatke Uprave za nekretnine.

Viši državni tužilac Vesna Jovićević, koja je i član Tužilačkog savjeta, prijavila je Komisiji za konflikt interesa da njen suprug posjeduje stan u Podgorici od 68 kvadrata, koji je stekao kupovinom, kao i kuću na Rijeci Crnojevića od 78 kvadrata. Međutim, podaci sa sajta Uprave za nekretnine pokazuju da je kvadratura kuće u Rijeci Crnojevića čak 194 kvadrata, 116 kvadrata više nego što je prijavila Komisiji, dok je kao osnov sticanja ove nekretnine upisano građenje.

Zamjenica tužioca Tatjana Begović prijavila je Komisiji da njen suprug posjeduje u Podgorici stan od 65 kvadrata, kuću u Danilovgradu od 126 kvadrata, zemljište i šume u Bandićima, u Danilovgradu od 318.299 kvadrata, kao i parcelu u Herceg Novom od 1.360 kvadrata. Ipak, podaci Uprave za nekretnine govore drugačije. Naime, na njenog supruga se osim zvaničnog prijavljenog stana i kuće, vodi i još jedan stambeni prostor u Bandićima od 116 kvadrata, ali i u Herceg Novom od 141 kvadrata. Kada je u pitanju zemljište na njega se prema zvaničnim podacima Katastra vodi 16.218 kvadrata u Tološima, koje je stekao nasleđem, 77.002 kvadrata u Bandićima i 1.141 kvadrat zemljišta u Herceg Novom.

Zamjenik višeg državnog tužioca Vladimir Gilić prijavio je Komisiji za konflikt interesa da je vlasnik stana u Podgorici od 67 kvadrata i kuće na Veruši od 41 kvadrata. Takođe je prijavio da posjeduje zemljište na Veruši od 800 kvadrata, te da je vlasnik 428 kvadrata placa u Donjoj Lastvi, u Tivtu. Međutim, podaci sa sajta Uprave za nekretnine ne prikazuju kuću i zemljište na Veruši, ali pokazuju da se na Gilića u Tivtu vodi stambeni prostor od 48 kvadrata i zemljište od 363 kvadrata, koje je stekao kupovinom.

Gilić je takođe prijavio da njegova supruga posjeduje u Tivtu preko 4,6 hiljada kvadrata zemljišta i blizu 800 kvadrata stambenog prostora, koju je stekla nasleđem i poklonom. Takođe je naveo da ona posjeduje i 80 kvadrata nestambenog prostora i garažu od 34 kvadrata. Sa druge strane, podaci Uprave za nekretnine precizno pokazuju da ona posjeduje 745 kvadrata stambenog prostora, kao i 109 kvadrata poslovnog prostora, a nikako nestambenog prostora ili garaža. Kao osnov za sticanje ovih nepokretnosti se navodi „više osnova“, bez preciznih podataka o tome da li se radi samo o nasljedstvu ili je u pitanju i neki drugi osnov sticanja.

Zamjenik višeg državnog tužioca Ljiljana Lakić prijavila je da sa suprugom vlasnik stana od 46 kvadrata u Podgorici, kao i da je naslijedila blizu 40 hiljada kvadrata zemlje u Danilovgradu. Međutim, Lakić je „zaboravila“ da prijavi da posjeduje i stambeni prostor od 60 kvadrata u Danilovgradu, što pokazuju podaci Uprave za nekretnine.

Takođe, ni podaci koje je Komisiji za konflikt interesa prijavila zamjenik višeg državnog tužioca Sanja Jovićević ne poklapaju se sa onim što je na sajtu Uprave za nekretnine. Naime, ona je prijavila da je njen suprug vlasnik zemljišta od 803 kvadrata u Podgorici, dva stana od po 60 kvadrata, te nestambenog prostora od 82 kvadrata. Međutim, na sajtu Uprave se na njenog supruga vodi zemlja od 706 kvadrata u Doljanima, koja je kupljena, kao i stambeni prostor na istoj lokaciji od 97 kvadrata.

Svi ovi tužioci imaju zakonsku obavezu da procesuiraju sve one javne funkcionere za koje se utvrdi da su nezakonito stekli imovinu i da po službenoj dužnosti vode istrage koje uključuju i podatke Komisije za sprečavanje konflikta interesa, pa postoji sumnja da su zbog toga svjesno kršili zakon i neistinito prijavili svoju imovinu.

Ovakvo ponašanje onih, koji su zaduženi za gonjenje počinilaca krivičnih djela i poštovanje zakona, samo je još jedna potvrda da tužilaštvo prestavlja ozbiljnu barijeru u uspostavljanju vladavine prava u ovoj državi i ozbiljnu kočnicu u daljim evropskim integracijama.

MANS će nakon objedinjavanja podataka za sve tužioce i njihove pomoćnike, cjelokupnu dokumentaciju dostaviti Specijalnom državnom tužiocu za korupciju i porganizovani kriminal sa zahtjevom da se istraži porijeklo imovine koja nije u zakonskoj proceduri prijavljena nadležnim organima.

MANS

Komentari su isključeni.