Studije slučajeva
0

Koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacija, MANS je došao u posjed dokumenata koji ukazuju na moguću…

Saopštenja za medije
0

MANS će sjutra u Nikšiću organizovati dijeljenje materijala koji su rezultat istraživanja o prihodima i imovini lokalnih javnih funkcionera Nikšić, koje je obuhvatilo analizu imovinskog stanja za 19 najviših funkcionera ove opštine, uključujući Predsjednika, potpredsjednike i predsjednika Skupštine Opštine

1 2