Vukica Jelić odavno slučaj za tužioca

0

MANS pozdravlja pokretanje istrage Specijalnog državnog tužilaštva u vezi pilot projekta Zavoda za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) pod nazivom „Program osposobljavanja i radnog angažovanja mladih na poslovima sprečavanja sive ekonomije“, zbog kojeg smo 25. maja ove godine podnijeli krivičnu prijavu protiv bivše direktorice Zavoda Vukice Jelić i predsjednice Upravnog odbora Ranke Pavićević.

VukicaJelic

Vukica Jelić

One se sumnjiče da su nezakonito pokrenule pilot projekat ukupne vrijednosti 200 hiljada eura, kojim se u periodu do oktobra 2016. godine planira zaposlenje 100 visokoškolaca, jer Programom rada Zavoda za zapošljavanje Crne Gore za 2016. godinu nije predviđeno sprovođenje tog programa i nijesu obezbijeđena posebna sredstva za njegovu realizaciju.

Pored toga, ni Nacionalnom strategijom zapošljavanja i razvoja ljudskih resursa 2016-2020 godina nije posebno definisan pilot projekat kroz program osposobljavanja i radnog angažovanja mladih na poslovima sprečavanja sive ekonomije, već se samo okvirno navodi da treba raditi na suzbijanju sive ekonomije.

Programom osposobljavanja i radnog angažovanja mladih na sprečavanju sive ekonomije, koji je Vlada usvojila početkom maja ove godine, inicijalno je planirano da partneri na projektu budu Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Poreska uprava i Uprava za inspekcijske poslove.

Međutim, javnim pozivom od 18. maja ta lista je svedena na Upravu za inspekcijske poslove, Poresku upravu i Upravu policije, a više se ne pominju Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Ministarstvo finansija i Ministarstvo unutrašnjih poslova, kojima u međuvremenu upravljaju ministri iz opozicionih partija.

U pozivu se navodi da će program biti realizovan u okviru projekta Evropske unije „Aktivne mjere tržišta rada za zapošljivost“, gdje su Zavodu partneri Ministarstvo finansija i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, pa to upućuje na zaključak da bi sredstva za isplatu mogla biti povučena sa budžetskih pozicija jednog od ta dva ministarstva, ili moguće i oba.

Prema Programu, mladi koji će biti zaposleni treba da pružaju tehničku pomoć pri registraciji poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranja, kontroli ispravnosti registracionih prijava i rješenja o registraciji, primjeni pozitivnih poreskih propisa, primjeni i obradi poreskih prijava, obradi i sređivanju poreskih evidencija, radu call centara, realizaciji projekta „Budi odgovoran“ i drugim poslovima inspekcijskih službi utvrđenih operativnim planom rada.

Program treba da bude sproveden u trajanju od četiri mjeseca, počev od 25. maja 2016. godine, a programske aktivnosti će biti realizovane na teritoriji Glavnog grada, Prijestonice i svih opština u Crnoj Gori. Direktnu ciljnu grupu čine 100 nezaposlenih lica sa stečenim visokim obrazovanjem, životne dobi do 29 godina, sa radnim iskustvom u najkraćem trajanju od devet mjeseci. Mjesečna zarada je 300 eura neto.

Budući da se u oktobru 2016. godine planiraju parlamentarni izbori u Crnoj Gori, osnovana je sumnja da je svjesno projektovan termin za objavu javnog poziva nezaposlenim licima za učešće u pomenutom programu, kako bi se u neposrednom predizbornom periodu mogla obezbijediti vanredna zapošljavanja i time ostvariti politička prednost na terenu.

MANS je krajem prošle godine protiv Jelićke i Pavićevićke podnio odvojenu krivičnu prijavu zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja u vezi pokretanja tri programa ZZZCG ukupne vrijednosti 750 hiljada eura bez prethodno izdate saglasnosti Komisije za kontrolu državne pomoći i bez obezbijeđenih budžetskih sredstava. Ti programi, kojima je planirano zaposlenje blizu 800 ljudi, pokrenuti su vanredno krajem septembra, a u narednom periodu realizovana objava poziva i zaposlenja.

Početkom godine Vukica Jelić je u Skupštini Crne Gore izjavila da je nezaposlenost najvažniji problem koji građane tišti na izborima, te da je „njen zadatak da program koji je Demokratska partija socijalista obećala građanima, a tiče se zapošljavanja, sprovede“. „Dobiće izbore ona partija koja bude ponudila ideje i rješenja kako da se taj problem riješi, šta da uradimo da se ljudi zapošljavaju. Za svakog zaposlenog čovjeka ljudi će glasati ne četiri glasa, nego deset, jer će vjerovati građani onim partijama koje znaju kako da riješe problem“, izjavila je tada Jelić.

Na kraju ukazujemo da to, koliko je Vukica Jelić transparentno i zakonito vodila ZZZCG, pokazuje i činjenica da je naše zahtjeve po osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama odbijala s obrazloženjem da ih MANS „zloupotrebljava“ za istraživanja i objavu informacija u javnosti.

MANS

Komentari su isključeni.