XV izvještaj o realizaciji Akcionog plana

0

MANS je danas objavio XV Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje mjera za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, koji se odnosi na period od 1. januara 2010. do 30. juna 2011. godine.

Ovo je posljednji izvještaj koji se odnosi na postojeći Akcioni plan za sprovođenje strategije borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, s obzirom da je ovaj dokument izmijenjen i da se od 1. jula 2011. godine sprovodi Inovirani akcioni plan.

Za godinu ipo dana, od ukupno 266 mjera koje su predviđene Akcionim planom, potpuno je realizovano samo 25% mjera, 45% mjera je djelimično realizovano, dok institucije nisu ni započele sa realizacijom 30% mjera iz ovog dokumenta.

Najveći dio mjera koje su realizovane u posmatranom periodu bile su administrativnog karaktera, pa nisu mogle dati veći doprinos faktičkom smanjenju stepena korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

Najviše realizovanih mjera odnosilo se na održavanje obuka za državne službenike, za veliki broj institucija nabavljena je nedostajuća tehnička oprema, a za neke su obezbijeđeni i adekvatni prostorni kapaciteti. Neke državne institucije su sprovodile medijske kampanje koje za cilj imaju podizanje svijesti javnosti o korupciji i putem saopštenja za medije informisale javnost o svom radu. Institucije su zaključivale i sporazume sa državnim i međunarodnim institucijama i stranim državama, kao i usvojile i veliki broj podzakonskih akata.

Sa druge strane, ključne aktivnosti koje bi doprinijele postizanju značajnih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu ni započete. Skupština Crne Gore nije realizovala neke aktivnosti predviđene ovim AP, poput uspostavljanja posebnog radnog tijela za borbu protiv korupcije, a nije izvršena ni puna harmonizacija nacionalnog zakonodavstva sa konvencijama iz oblasti organizovanog kriminala.

Nije pripremljen ni Izvještaj o korišćenju, upravljanju i raspolaganju stvarima i drugim dobrima koja pripadaju Crnoj Gori, pa se tako i dalje ne zna koja se sve imovina nalazi u vlasništvu Crne Gore i na koji se način njome raspolaže.

U dijelu aktivnosti organa krivičnog gonjenja i presuđenja, nije bilo imovine koja je trajno konfiskovana pravosnažnim sudskim odlukama, a koja je stečena vršenjem krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala.

Tokom izvještajnog perioda, Uprava policije nije sačinila analizu kriminalističke scene Crne Gore, niti je pripremila izvještaj o uticaju organizovanog i teškog kriminala iz regiona na Crnu Goru, već je to učinjeno puno kasnije, a ovi dokumenti nisu dostavljeni članovima Nacionalne komisije.

Ovaj izvještaj objavljuje se prije drugog zvaničnog Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje mjera za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, iz razloga što je taj dokument usaglašen još krajem jula od strane MANS-a i Sekretarijata Nacionalne komisije za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Ipak, predsjednik Nacionalne komisije, Duško Marković, do danas nije sazvao sjednicu Nacionalne komisije kako bi njeni članovi usvojili II Izvještaj, iako je taj dokument usaglašen prije više od dva mjeseca, te ne postoje prepreke da se isti i usvoji.

XV Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje mjera za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala možete preuzeti OVDJE (pdf)

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.