Zabranjen pristup podacima o prisustvu Zorana Lazovića na Kalićevoj svadbi

0

Direktor-Dusko-Markovic-konAgencija za nacionalnu bezbijednost je zabranila pristup dokumentima koji bi pokazali da li je visoki funkcioner ANB-a Zoran Lazović prisustvovao svadbi kontroverznog rožajskog biznismena Safeta Kalića po službenoj dužnosti ili u privatnoj režiji, zbog čega je MANS danas protiv te institucije podnio tužbu Upravnom sudu.

MANS je juče od ANB-a dobio rješenje kojim se zabranjuje pristup traženim podacima o prisustvu Zorana Lazović na Kalićevoj svadbi, uz obrazloženje da bi pristup ovim informacijama trebalo biti ograničen iz razloga nacionalne bezbijednosti. U rješenju Agencije se navodi da bi otkrivanje ovih podataka predstavljalo povredu tajnosti shodno Zakonu o agenciji za nacionalnu bezbijednost.

Ovakvo rješenje ANB je danijela bez prethodno sprovedenog testa štetnosti objavljivanja određene informacije, tj. utvrđivanje da li će objavljivanjem tražene informacije po određeni zaštićeni interes nastati šteta značajno veća od štete po javni interes zbog neobjavljivanja te informacije.

U ovom slučaju, test štetnosi je neophodan kako bi se vidjelo zbog čega je važnije da informacija o prisustvu Lazovića na svadbi Safeta Kalića bude sakrivena od javnosti, nego da se ta informacija objavi, naročito imajući u vidu da je, prema našim saznanjima, Safet Kalić u izvještajima policije i same Agencije za nacionalnu bezbjednost pominjan u veoma negativnom kontekstu.

Na kraju, član 10 Zakona o slobondnom pristupu informacijama propisuje da je organ vlasti dužan da omogući pristup informaciji, odnosno njenom dijelu ako ona sadrži podatke koji mogu ukazati ne korupciju, bez obzira na štetnost objavljivanja te informacije.

Imajući u vidu da video snimak svadbe Safeta Kalića ovo lice dovodi u vezu sa visokim funkcionerom ANB-a nesporno je da crnogorska javnost mora znati zbog čega je ovo lice bilo na svadbi Safeta Kalića, po čijem nalogu, u kom svojstvu, kao i da li je to činio u privatnoj režiji.

MANS će od Upravnog suda zatražiti da se ova tužba protiv ANB-a razmatra po hitnom postupku, imajući u vidu da je nesporan interes građana Crne Gore da znaju da li postoje privatne veze između visokih zvaničnika ANB-a i lica koja su u izvještajima te institucije pominjana kao bezbjedonosno interesantna.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.