Od danas direktan prenos sjednica Parlamenta

0

tvOdluka Skupštine Crne Gore da od danas započne sa direktnim prenosom svojih plenarnih sjednica putem interneta predstavlja važan korak u otvaranju ove institucije ka građanima, koji sada mogu pratiti sjednice Parlamenta bez ikakvih prepreka.

Do sada su sjednice Skupštine Crne Gore samo parcijalno prenošene na Javnom Servisu Radio Televizije Crne Gore i to samo u onim slučajevima kada RTCG procijeni da se radi o tačkama koje su ”od javnog interesa”.

Ipak, imajući u vidu da u Crnoj Gori veliki broj naših građana ili ne zna da koristi kompijutere ili nema adekvatan pristup internetu, sjednice Skupštine ostaju nedostupne za većinu crnogorskog stanovništva.

Iz tog razloga, želimo da vjerujemo da će Skupština nastaviti sa započetim aktivnostima kako bi svoje sjednice učinila dostupnim svim građanima, te da će naći načina da pored internet emitovanja, obezbijedi i direktan televizijski prenos svih svojih sjednica, i to osnivanjem sopstvenog Parlamentarnog kanala ili potpisivanjem sporazuma sa nekom od televizija koje imaju nacionalnu pokrivenost.

Nadamo se da će Parlament ubrzo preko svoje internet prezentacije početi da direktno prenosi i sjednice skupštinskih odbora, jer za to u Skupštini sada postoje tehnički preduslovi, što bi omogućilo građanima da imaju kompletan uvid u rad svoji izabranih predstavnika.

Vuk Maraš
Direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.