Zapošljavanje u javnom i privatnom sektoru

0

pomoc-VladaIstraživački centar MANS-a je nastavio analizu dokumentacije koja je prethodne sedmice zapljijenjena u opštinskom štabu DPS-a u Beranama, a novi podaci otkrivaju različite mehanizme koje je ova partija koristila kako bi pridobila glasače da joj daju glas.

Osim jednokratne pomoći i direktne finansijske podrške, te pomoći oko isplata otrpremnina iz Fonda rada, građanima Berana je u zamjenu za glas od strane aktivista DPS-a nudjeno i posredovanje u zapošljavanju u javnih preduzećima ali i u privatnom sektoru.

Tako dokumentacija sadrži spiskove lica za zapošljavanje na određeno, na po nekoliko mjeseci u javnom preduzeću “Komunalno” kojim upravlja supruga prvog čovjeka DPS-a Berane Vuke Gulobovića. Pored zapošljavanja u javnim preduzećima, aktivisti DPS-a su glasačima nudi pomoć pri zapošljavanju i u privatnim kompanijama.

Najčešće pominjana kompanija je lanac supermarketa “Laković” gdje se zaposljenje nudilo pretežno uz asistenciju ministra zdravlja Miodraga (Boba) Radunovića. Tako su aktivisti DPS-a za njhovu sugrađanku Radu Popović notirali “posao – Laković”, dok je kao posebna napomena u zagradi navedeno “Bobo R.” Takođe i za jednju Tanju se navodi da je u vezi sa poslom u “Laković” potrebno podsjetiti “Boba”.

Sa druge strane, kada je bilo u pitanje zapošljavanje u komapniji “Franca”, dokumenatacija DPS-a pokazuje da je dosadašnji gradonačelnik, Vuka Gulobović obećavao zapošljavanje u toj kompaniji.

Uključivanje visokih državnih i političkih funkcionera u kupovinu glasova nije bilo samo limitirano na posredovanje u zapošljavanju, već su aktivisti DPS-a građanima obećavali i direktne sastanke sa ministima i ostalim funkcionerima DPS-a.

Apsolutni rekorder po ovom pitanju je aktuelni ministar zdravlja Miodrag Bobo Radunović, čije se ime najčešće pominje u komunikaciji između DPS aktivista i građana. Tako je berancima Sujković Mirsadi, Kabašić Saniji, Grudi Esku, Luković Zdravku, Popović Danilu i mnogim drugima obećavan sastanak sa ministrom zdravlja.

Pored toga, podaci iz dokumentacije otkrivaju i plan posjete Beranama ministra poljoprivrede Petra Ivanovića, kome je bio zakazan razgovor sa voćarima. Pored te zabilješke se navode nazivi i dva beranska naselja koja  imaju problem sa vodovom, što se poklapa sa najavama ministra o izgradnji brojnih vodovoda.

U dokumentaciji se takođe navodi da je potrebno organizovati sastanak sa ministrom Ivanovićem za četiri domaćinstva koja ne glasaju za DPS, navjerovatnije kako bi ih ministar ubijedio u suprotno.

Biće pomoć od Vlade, jednokratne pomoći od Mila…
Aktivsti DPS-a su nudili pomoć i od strane Vlade Crne Gore po različitim osnovama, uključujući zapoščjavanje i jednokratnu novčanu pomoć “od Mila” kako se navodi u jednom dijelu dokumentacije.

Kada su u pitanju druge vrste pomoći, MANS je identifikovao da se građanima nude različite vrste usluga koje aktivisti DPS-a ili ne bi smjeli i mogli da obećaju kao što je posredovanje u dobijanju poljoprovrednih kredita, odlaganje kredita kod komercijalnih banaka, otpis poreza, legalizacija objekata regulisanje državljanstva, ili sa druge strane nude obezbijeđivanje usluga koje bi za građane trebale da budu besplatne kao što je liječenje i ljekovi.

Slučaj “Berane” je nakon afere “Snimak” dodano bacio svjetlo na zaista široku dijapazon mehanizama koje DPS koristi kako bi nezakonito uticao na izbornu volju građana, a nivo detalja koje je otkrila zaplijenjena dokumentacija svjedoči o tome da se radi o unaprijed smišljenom i dobro organizovanom izvršenju krivičnog djela.

MANS ovim putem poziva tužilaštvo da počne sa privođenjem i saslušanjem ključnih aktera beranske krađe glasova, jer se oni i dalje nalaze na slobodi i mogu neometano da utiču na svjedoke i dokazni materijal. Ovo se u prvom redu odnosi na Svetozara Marovića i Tarzana Miloševića koji su u DPS-u bili zaduženi za beranske izbore i veoma dobro upoznati sa onim što se radilo u mjesnim odborima njihove partije.

Hapšenje i procesuiranje samo i isključivo aktivista DPS-a ne može i neće riješiti problem kupovine glasova i brutalne zloupotrebe javnih fondova u političke svrhe, sve dok se na slobodi nalaze oni koju su sve to i organizovali.

MANS će nastaviti da prikuplja dodatnu dokumentaciju u vezi sa zloupotrebama javnih sredstava koje su se desile tokom posljednjih izbora, a istovremeno poziva sve građane koji imaju informaciju ili su bili svjedoci kupovine glasova ili neke druge vrste krivičnog djela povezanog sa izbornim procesom da nam se jave.

drzavljanstvokreditilegalizacija0001ljekovi
pomoc-Vladaposao1razgovori-funkcioneri

Legalizacija – Vuka upoznat…Poseban dokument pokazuje da su aktivisti DPS-a potencijalnim biračima nudili čak i posredovanje prilikom legalizacije objekata, te upoznavali gradonačelnika Vuku Golubovića sa konkretnim slučajevima i zakazivali termine sastanaka sa strankama.

 

Komentari su isključeni.