Uigrana šema zloupotrebe državnih fondova

0

Berane-fond-imena21Novi podaci koje je Istraživačkom centru MANS-a dostavio Velimir Đurišić, beranac koji je u mjesnom odboru DPS-a Berane zaplijenio dokumentaciju o kupovini glasova, pokazuju da je ta partija imala uigranu šemu zloupotrebe državnih fondova u cilju ostvarivanja što boljih rezultata na beranskim izborima.

Dio podataka koji smo do sada obradili pokazuju da je lokalni DPS u Beranama sastavljao posebne spiskove svojih birača koji imaju potraživanja prema Fondu rada, ali i onih za koje tek treba sastaviti rješenja kako bi im bio isplaćen novac.

Tako se u jednom od dokumenata iz mjesnog odbora DPS-a Berane navodi da je potrebno napraviti spisak “naših ljudi koji nemaju rješenje, pozvati sve predsjednike MO (mjesnih odbora) i šefove mini štabova, prepoznati naše ljude da bi im pomogli oko dobijanja rješenja Fonda rada”. U dokumentu se takođe navodi da je potrebno “prepoznati naše na spisku od 311 urađenih rješenja zbog isplate”.

Berane-Fodn-spisak1Berane-fond-spisak2

Kada su u pitanju isplate po već gotovim rješenjima u dokumentu se navodu da je potrebno prepoznati sigurne glasače DPS-a, kao i da će isplata biti prije izbora. Kada su u pitanju ostali građani pored njih stoji napomena “trgovina”. Takođe se sugeriše da među neriješenim zahtjevima treba prepoznati “naše” zbog izrad rješenja.

Berane-fondBerane-struja

U okviru dokumentacije postoji i spisak sa 37 lica za koje se navodi da posjeduju rješenje fonda rada, a spisak su sastavili i svojim potpisom ovjerili Predsjednik MO DPS-a Dašić Svetozar, Adrović Rešid, član opštinskog odbora DPS-a za Berane i šefovi mini izbornog štaba Kastratović Nebojša i Babačić Raif. Na drugom, posebnom spisku koji je nepotpisan se nalazi 27 lica koja “očekuju izradu rješenja Fonda rada”.

Osim ovih lica organizovanih u jedinstvene spiskove, u dokumentaciji se nalazi veliki broj podataka o građanima kojima je potrebna ili isplata sredstava ili izdavanje rješenja Fonda rada o isplati otpremnina.

Pravo na isplatu sredstava iz Fonda rada imaju svi građani koji ispunjavaju zakonom propisane uslove i ovo pravo ne smije biti sredstvo za trgovinu glasovima kao što postoji sumnja da se desilo u Beranama, gdje je DPS sačinjavao liste svojih birača kako bi im vjerovatno omogućio prioritetniju isplatu u odnosu na druge građane.

Strujom se opet kupovali glasovi 

U okviru dokumentacije koja je dostavljena MANS-u se nalaze i podaci koji se odnose na dugovanja građana za struju i vodu, kao i napomene da li je nekome struja ponovo priključena i na koji način. Tako se uz podatke o Kasumović Alenu nalazi i napomena da je “struja priključena bez uplate”, dok se pored podataka o Jašarević Šabanu nalazi informacija o dugu za struju od 300 eura, ali i za vodu od 130 eura. Zanimljivo je da je pored ovih podataka naveden i pretplatički broj potrošača. Podaci za ostale građane pokazuju da se na DPS spisku nalaze i oni koji duguju i po 1000 eura.Novi zakon o finansiranju politički partija izričito zabranjuje, u periodu od raspisivanja do dana održavanja izbora, bilo kakve donacije ili oprost dugova građanima koji se odnose na struju, vodu i druge račune za sve vrste javnih usluga.Kada se uzme u obzir činjenica da je DPS uoči beranskih izbora vodio evidenciju o dugovima građana za struju i vodu, sa sasvim izvjesnom namjerom da takav spisak iskoristi za pritisak uoči izbora, ne čudi otpor te partije ka usvajanju novog Zakona o finansiranju političkih partija koji će ukoliko se bude dosljedno sprovodio, već od narednih izbora DPSu onemogućiti korišćenje brojnih mehanizama zloupotrebe državnih fondova.

Komentari su isključeni.