Završena prva faza projekta podrške za NVO u slobodnom pristupu informacijama

0

NVO MANS je, u drugoj polovini novembra ove godine organizovao obuke za slobodan pristup informacijama za organizacije i građane iz sjevernog i južnog regiona Crne Gore, nakon što je početkom mjeseca odrađena obuka za centralni region države. Aktivnost je dio projekta „Za transparentnost, protiv korupcije!“, podržanog kroz regionalnu inicijativu „SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan“.

Događaj za organizacije i građane iz sjevernog regiona održan je 24. novembra u Bijelom Polju, dok je obuka za južni region organizovana u Budvi, 30. novembra. Učestvovale su organizacije Društvo za nenasilnu komunikaciju (DNK), Centar kreativnih vještina, Beranska inicijativa i Mreža ženskih i dječijih prava, NVO KSENA Herceg Novi, Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore (ULTICG) i „Grupa građana BU2“.

Ukupno, sa pobrojanim organizacijama iz sjevernog i južnog regiona, u novembru je preko 20 organizacija, zajedno sa zainteresovanim novinarima i građanima, iskoristilo priliku da uz pomoć MANS-a podigne nivo znanja i razvije sopstvene kapacitete u oblasti slobodnog pristupa informacijama, odnosno da se upozna sa zakonskim okvirom, načinom podnošenja zahtjeva, upravnim postupkom, ali i da mapira konkretna dokumenta i institucije koje su u posjedu istih. Dodatno, vođeni su razgovori o tome kako slobodan pristup informacijama može uticati na poboljšanje kvaliteta javnih politika, zakonskog i instituticionalnog okvira, a time i kvaliteta života građana.

Takođe, dio organizacija izrazio je interesovanje da razvije akcione planove za monitoring socijalnih politika, uz mentoring MANS-a, što predstavlja sljedeću aktivnost predviđenu projektom. Obuke su dio projekta koji je podržan kroz regionalnu inicijativu SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koju sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making – CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Pored opisanih aktivnosti, cilj je da se građani osnaže da samostalnije podnose zahtjeve za slobodan pristup informacijama, ali i da se unaprijedi Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

MANS će u narednim mjesecima nastaviti da sarađuje sa organizacijama koje su za vrijeme obuke izrazili interesovanje da vrše monitoring socijalnih politika i rada konkretnih institucija, dok će za druge nastaviti da pruža besplatan servis slobodnog pristupa informacijama kroz svoju aplikaciju „Pitajte institucije“.

MANS

Komentari su isključeni.