Zvanični podaci govore da do sada nije bilo zloupotreba matičnog broja

0

NVO MANS(Podgorica – 02. oktobar 2013. godine) -Agencija za zaštitu ličnih podataka nikada nije dobila niti jednu prijavu od strane bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica u Crnoj Gori zbog objavljivanja matičnih brojeva na sajtovima Poreske Uprave i Uprave za nekretnine Crne Gore, što dodatno potvrđuje sumnje da je uklanjanje matičnih brojeva urađeno ne da bi se spriječile zloupotrebe tim podacima, već da bi se uspješno prikrile zakulisane radnje koje se u poslovanju kompanija i prometu nekretnina izvode upravo preko ove dvije institucije.

MANS je nakon jednostranog uklanjanja matičnih brojeva sa sajtova Poreske uprave i Uprave za nekretnine zatražio od Agencije za zaštitu ličnih podataka informaciju o tome koliko je građana ili pravnih lica toj instituciji prijavilo sumnje da se zloupotrebljava njihov matični broj koji se nalazi na sajtovima registra kompanija i katastra. U odgovoru koji smo dobili od Agencije se navodi da do sada niko nije podnosio prijave, niti je takav slučaj zabilježen u njihovoj praksi.

Ovo svakako otvara pitanje motiva pomenutih institucija da jednostrano uklone matične brojeve, jer zaštita ličnih podataka to svakako nije mogla biti, imajući u vidu nepostojanje prijava za zloupotrebe.

Sa druge strane, i u Upravi za nekretnine i Poreskoj upravi Crne Gore pa i u samoj Agenciji za zaštitu ličnih podataka su veoma svjesni činjenice da je upravo matični broj lica ili kompanije presudan u identifikaciji veza između njih i da MANS već duže vrijeme koristi upravo njihove baze podataka kao osnovu za svoje istrage veza između korumpiranih političara i pripadnika struktura organizovanog kriminala u Crnoj Gori.

Na osnovu tih podataka, MANS je do sada otkrio brojne afere i podnio na desetine krivičnih prijava zbog sumnje u korupciju i organizovani kriminal. Upravo te prijave su jedini motiv ovim institucijama da iz svojih registara pobrišu matične brojeve i tako uspore borbu protiv korupcije, a nikako zaštita građana od zloupotreba njihovog matičnog broja.

Matični brojevi su još ljetos jednostrano uklonjeni, a da niko iz Poreske uprave i Uprave za nekretnine nije niti jednom riječju saopštio na koji se način može zloupotrijebiti matični broj ili naveo makar jedan slučaj koji se desio kada su u pitanju podaci koji se nalaze na njihovim sajtovima. Sa druge strane, benefiti od javnog matičnog broja su svima poznati i dokumentovani su stotinama stranica dokaznog materijala koji čeka procesuiranje u tužilaštvu i policiji, a koji je bilo moguće prikupiti upravo zahvaljujući tome što su podaci o licima i kompanijama bili javno dostupnu.

Sakrivanje matičnog broja na način kako su to uradile Poreska uprava i Uprava za nekretnine, ogromna su usluga kriminalcima i onima koji im pomažu da njihovi poslovi i imovina ostanu skriveni od crnogorske javnosti. Jedino što ove institucije još uvijek nisu uradile je brisanje i imena i prezimena iz svojih registara pod izgovorom da je i to lični podatak, ali i bez toga oba registra već sada imaju sve karakteristike tajnih, a ne javnih registara.

Pozivanje ovih institucija na EU praksu i standarde je takođe potpuno obesmišljeno imajući u vidu da veliki broj zemalja Evropske unije javno objavljuje podatke o svojim građanima i kompanijama na osnovu kojih je moguća njihova vjerodostojna identifikacija.

MANS poziva Poresku upravu i Upravu za nekretnine da hitno vrate u svoje registre podatke o matičnim brojevima fizičkih i pravnih lica jer se već pokazalo ne samo da bezbijednost podataka građana nije ugrožena, već da postoji direktan i veoma konkretan javni interes da ti podaci budu javno dostupni svima.

MANS

Komentari su isključeni.