Ministar Gvozdenović ponovo uhvaćen u bezočnoj obmani crnogorske javnosti

1
ed15e9507790c86ddad098fc3af2509e

Ministar Branimir Gvozdenović (Foto: Vijesti)

Master plan „Buljarica Bay“ je rađen za potrebe Vlade Crne Gore i to potvrđuje dokument koji su objavili Istraživački centar MANS-a i Vijesti, dok distanciranje Ministarstva održivog razvoja i turizma od ovog dokumenta predstavlja još jednu bežočnu neistinu ministra Branimira Gvozdenovića.

Naime, u fusnoti Master plana za Buljaricu, na svakoj pojedinačnoj stranici autor dokumenta je naveo da se radi o „sadržaju koji je namijenjen SAMO Vladi Crne Gore i da niko ne smije informacije koje su sadržane u tom dokumentu odavati bilo kome osim službenicima, osoblju i savjetnicima Vlade Crne Gore koji se direktno bave sadržajem master plana“.

Ova informacija koja se nalazi u samom dokumentu na najdirektniji način demantuje ministra Gvozdenovića koji je ponovo uhvaćen kako otvoreno pokušava da obmane crnogorsku javnost. Citirani dio dokumenta Master plana za Buljaricu objašnjava zbog čega su u Ministarstvu održivog razvoja i turizma više od godinu od građana Crne Gore krili podatke o planiranoj urbanizaciji Buljarice, ali ne i zbog čega Vlada u kontninuitetu ulazi u „strateške poslovne aranžmane“ sa pozicije zaštitnika privatnih interesa investitora, a ne zaštitnika javnog interesa i interesa javnosti da zna kako se i pod kojim uslovima prodaju i predaju najvrijedniji crnogorski resursi.

Buljarica trenutno screenshot_1predstavlja brisani prostor, nepokriven detaljnom planskom dokumentacijom, a upravo skrivani Master plan za Buljaricu daje smjernice kako će se iz vizure investitora, odnosno njegovih profitnih interesa, taj prostor razvijati. Kao što je poznato, Vlada je Buljaricu ponudila kroz pravno sporni javni tender, prije nego što je planski detaljno definisala taj prostor, što ide u prilog sumnjama da će se taj prostor naknadno planski definisati u skladu sa željama investitora, a ne onoga što je javni interes ove države. Nažalost, taj scenario je mnogo puta viđen u stvarnom životu, upravo zahvaljujući činjenici da ministar Gvozdenović i njegovo minstarstvo ne samo da ne saopštavaju ključne informacije o velikim projektima, već ulažu i značajne napore u manipulaciju crnogorske javnosti.

Master plan pokriva period razvoja te lokacije u narednih 20 godina i svakako nadilazi period trajanja postojeće planske dokumentacije i u tom smislu predstavlja veoma znakovit pokazatelj kako se dalje može razvijati Buljarica. Obaveze Vlade po pitanju planske dokumentacije su najčešće sastavni dio ugovora o zakupu i prodaji neke lokacije i njima je precizno definisano šta Vlada mora „odraditi“ kada je u pitanju stvaranje uslova za realizaciju pojedinih investicija. Uostalom, slične ugovore smo imali prilike da vidimo kada su u pitanju bili Sveti Stefan ili Kraljičina plaža.

Zbog toga se od javnosti i dalje kriju nacrt ugovora o prodaji i zakupu zemljišta na lokalitetu Buljarica, ali i izmijenjene verzije tih dokumenata koje su od strane kajmanskih investitora vraćene Vlade Crne Gore. U interpretaciji Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, informacije kako se i pod kojim uslovima izdaju i prodaju državni resursi je nešto što je potrebno dobro čuvati od očiju javnosti, a upravo je ministar Gvozdenović jedan od vodećih čuvara te tajne.

Umjesto deziformisanja javnosti i ulaganja ogromonog napora u skrivanje ključnih podataka, predlažemo ministru Gvozdenoviću i ostalima uključenim u „valorizaciju“ Buljarice da počnu da rade u javnom interesu i saopšte građanima sve relevante informacije koje se tiču raspolaganja vrijednim prostorom na toj lokaciji.

Dejan Milovac
Direktor Istraživačkog centra MANS-a

1 Comment

  1. Momir Čolović

    Ovo što se radi sa Buljaricom, prevazilazi i najgori kriminal za koji zna ovaj kraj. Prodavati u tajnosti državnu teritoriju- je nagori oblik izdaje sopstvene države. Ne reagovanje gospodina Katnića i odugovlačenja da da odgovor na ovaj zločin-IMA KVALIFIKACIJU KOJU NEĆU IZREĆI. Kao praVniku -KRIVIČARU preporučujem Vam da u svoj tim uključite pravnike POMORSKOG MEĐUNARODNOG .PRAVA. Podrivanje ekonomskog temelja države- a to je crnogorsko primorje, je , par exselans- najveći čin izdaje države. Katniću, kad komarcu izvadite nogu, izvadili ste mu i cio stomak., veli narodna. Naš narod nije komarac Katniću!