Stipendije za novinare – KO PRODAJE PRAVDU?

0

U okviru projekta “Odgovorno pravosuđe za osnaženu vladavinu prava u Crnoj Gori” (Accountable Judiciary and Prosecution for Strengthened Rule of Law in Montenegro) podržanog od strane Evropske komisje preko Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, MANS otvara konkurs za stipendije novinarima za izradu istraživačkih priča/analiza na temu integriteta nosilaca javnih funkcija u crnogorskom pravosuđu.

Rok za prijavu: 5. april 2024. godine

Visina jednokratne stipendije: do 800 EUR (bruto)

Način prijave: Zainteresovani novinari svoju prijavu (u slobodnoj formi) mogu predati putem mail-a na mans@t-com.me sa naznakom “KO PRODAJE PRAVDU” – prijava za stipendiju. 

Sadržaj prijave: Uz lične i kontakt podatke, potrebno je obrazložiti predmet i opseg istraživanja/analize, glavne hipoteze/obrazloženje problema koji se nastoji kroz istraživačku priču/analizu adresirati, rok potreban za izradu, alate koji će biti korišćeni, te format priče/analize (pisana, video, audio). 

Na konkurs se mogu prijaviti svi novinari, bez obzira na pravni status ili angažman u određenom mediju/organizaciji ukoliko posjeduju istraživačku ideju čija realizacija je adekvatno obrazložena kroz samu prijavu. 

MANS ovim ohrabruje inovativne pristupe istraživanju integriteta nosilaca javnih funkcija u crnogorskom pravosuđu, a pojedinačni aplikant može na konkurs prijaviti više od jedne ideje za priču/istraživanje. Ideje za priče/analize se mogu odnositi na sve aspekte profesionalnog integriteta uključujući transparentnost u odlučivanju, konflikt interesa, prijavu prihoda i imovine i slično. 

Dodatne informacije o samom konkursu možete zatražiti na mail: mans@t-com.me ili dejan.milovac@mans.co.me

Ostavi komentar