Saopštenje povodom predstojeće sjednice Odbora za antikorupciju

0

MANS će se svakako odazvati pozivu skupštinskog Odbora za antikorupciju da prisustvuje konsultativnom saslušanju ministra finansija, te čelnika poreske uprave, katastra i Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka povodom problema sa brisanjem matičnih brojeva iz javno dostupnik registara kompanija i nepokretnosti, iako smatramo da je sjednicu trebalo mnogo ranije zakazati, a ne nekoliko dana uoči novogodišnjih praznika.

S tim u vezi mislimo da je parlament od avgusta ove godine kada su uklonjeni matični brojevi sa sajtova Centralnog registra privrednih subjekata i Uprave za nekretnine, imao dovoljno vremena da se upozna sa svim bitnim činjenicama koje se odnose na novonastalu praksu, pa je u skladu sa time i sam mogao mnogo ranije, nezavisno od MANS-a, da otvori diskusiju po ovom pitanju.

Ipak, imajući u vidu da su podaci o matičnim brojevima lica i kompanija globalno prepoznati kao jedan od najefikasnijih alata za utvrđivanje postojanja korupcije i veza između aktera organizovanog kriminala, otkrivanja utajenih prihoda i imovine preko koje se pere prljavi novac, njihovo brisanje iz javno dostupnih registara je svakako tema kojom Odbor za antikorupciju treba da se pozabavi.

Kako je jedan od ključnih izazova Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji upravo borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, ograničavanje pristupa podacima koji mogu ukazati na postojanje korupcije jeste korak unazad u odnosu na zvanično deklarisanu politiku države da će se u narednom periodu ozbiljno baviti ovim problemima.

Vlada je ovakvu praksu uvela uprkos činjenici da su rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, više nego nedovoljni za nastavak napredovanja u evropskim integracijama, te da će nakon otvaranja pregovaračnih poglavlja 23 i 24, Evropska komisija još snažnije insistirati na konkretnim pokazateljima da iza retoričke spremnosti stoje i konkretni rezultati.

Smatramo da u situaciji kada Crna Gora u kontinuitetu, već godinama dobija ozbiljna upozorenja od strane Evropske komisije da je korupcija značajan problem u mnogim oblastima, te da postoje veze između vlasti i organizovanog kriminala, pozivanje na zaštitu podata o ličnostima može da odgovara samo onima koji su na nezakonit način stekli svoju imovinu i pojednicima iz vlasti koji i dalje održavaju bliske poslovne veze sa pripadnicima organizovanog kriminala i njihovim kompanijama.

To je ujedno bio i jedini razlog da se sa sajtova uklone podaci o matičnim brojevima, jer je i ono malo istraga koje je nakon pritiska domaće i međunarodne javnosti pokrenuto, inicirano upravo od strane civilnog sektora na osnovu podataka iz registara kompanija i nekretnina. To je jedan od efikasnih alata koji se novom praksom želi uskratiti onima koji zaista žele da otkriju veze između kriminalaca i vlasti.

MANS se ovom prilikom želi osvrnuti i na opaske vezane za ponašanje naših predstavnika koji su do sada učestvovali u radu Odbora za antikorupciju, te zamjerke da smo tom prilikom vrijeđali v.d. Vrhovnog državnog tužioca, Veselina Vučkovića. Pominjanje riječi “korupcija” i “korumpirani javni funkcioner” je nešto što treba da bude svakodnevnica u radu tog odbora i smatramo da probleme treba prepoznati i nazvati pravim imenom, kako bi se oni što prije i uspješnije rješavali. MANS je svoje stavove uvijek iznosio i iznosiće na osnovu konkretnih dokaza i opravdanje sumnje, a što se tiče tužioca Vučkovića imajući u vidu njegov staž u tužilaštvu, kada je u pitanju afera Snimak teško je da se radi o “neznanju”.

MANS takođe ocjenjuje kao vrhunsko licemjerstvo da pitanje digniteta i poštovanja parlamenta od strane MANS-a pokreću upravo poslaci DPS-a, čiji predstavnici u Skupštini i Vladi su i najčešći “promoteri” nevaspitanog i nasilničkog ponašanja prema drugim učesnicima u radu Skupštine.

MANS tužioca Vučkovića nije nazvao “bitangom”, niti je prijetio da će mu “otkinuti glavu” što je vokabular koji u skupštini njeguju prvenstveno predstavnici DPS-a. Međutim, ono što smatramo da smeta pojedinim članovima Odbora za antikorupciju jeste uopšte priča o korupciji i korumpiranim javnim funkcionerima. Ukoliko je to zaista i slučaj, smatramo da se nalaze na pogrešnom mjestu, jer će u budućnosti državni organi morati sve češće i konkretnije da se bave ovim problemom, pa i tako i matični odbor Skupštine Crne Gore za pitanje korupcije.

MANS

Komentari su isključeni.