Krivična prijava protiv bivšeg ministra urbanizma Branimira Gvozdenovića

0

MANS je danas Vrhovnom državnom tužiocu Ranki Čarapić dostavio krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra urbanizma Branimira Gvozdenovića zbog sumnje da je u postupku davanja saglasnosti na plansku dokumentaciju i izdavanje građevinskih dozvola, u slučaju Zavala i legalizacije objekta investitora povezanih sa Gradonačelnikom Bara, Žarkom Pavićevićem, zloupotrijebio službeni položaj i trećim licima i kompanijama omogućio legalizaciju objekata i izbjegavanje odgovornosti zbog nelegalne gradnje.

MANS je krivičnu prijavu danas podnio jer je postalo očigledno da tužilaštvo u slučaju Zavala neće ili ne smije na svoju inicijativu da pokrene postupak protiv bivšeg ministra urbanizma Gvozdenovića, iako u posjeduje više nego dovoljno dokaza za to.

Na osnovu dokaza sa kojima raspolože MANS, nesporno se može zaključiti da odgovornost bivšeg ministra urbanizma, Branimira Gvozdenovića u slučaju Zavala ne može biti manja od one koju je imao Rajko Kuljača čije su odluke u vezi urbanističkog uređenja Zavale morale biti potvrđene od strane Gvozdenovića.

Što se tiče slučaja Zavala, u krivičnoj prijavi koja je danas dostavljena, MANS je Čarapićkoj predočio sumnje da je Branimir Gvozdenović bio aktivno uključen u postupak legalizacije kompleksa vila i apartmana na Zavali te da je svojim nečinjenjem kompaniji „Zavali invest“ omogućio da nesmetano nelegalno izvodi radove skoro godinu dana. Pored toga, iako je bio više nego upućen u postupak donošenja planske dokumentacije za poluostrvo Zavala i bio svjedok načina na koji je građen kompleks na Zavali, ministar Gvozdenović je uprkos svemu prvo dao saglasnost na urbanistički projekat, a zatim i lično potpisao građevinsku dozvolu.

Oba dokumenta, i urbanistički projekat i građevinska dozvola se zasnivaju na činjenicama koje su falsifikovane kako bi se višemjesečna nelegalna gradnja rusko-crnogorskih partnera legalizovala. Sve saglasnosti koje čine građevinsku dozvolu su dobijene naknadno i nisu mogle predstavljati istiniti prikaz stanja na terenu, jer u momentu izdavanja građevinske dozvole, na Zavali nije bio prazan prostor, već desetine izgrađenih objekata. Gvozdenović je to jako dobro znao, a ipak je potpisao građevinsku dozvolu.

O kolikoj se farsi radi dovoljno govori činjenica da je Gvozdenović u građevinskoj dozvoli kompaniju „Zavala invest“ obavezao da najmanje osam dana prije početka radova o tome obavijesti njegovo Ministarstvo. Iz svega navedenog je jasno da se radi o svojevrsnom falsifikatu koji nikako nije mogao oslikavati stvarno stanje na gradilištu Zavale.

Nakon izdavanja takve građevinske dozvole, MANS je nastavio da prati proces izgradnje objekata na Zavali, kada je i utvrdio da je investitor, kompanija „Zavala-invest“ odstupila od izdate građevinske dozvole i po broju objekata i po pitanju njihove namjene.

Iako je građevinska dozvola koju je izdalo Ministarstvo definisla izgradnju 32 turističke vile, dok UP Turistički kompleks “Zavala” i planovi višeg reda prostor na poloustrvu Zavala definišu kao površinu namijenjenu za izgradnju turističkih kapaciteta, investitor nikada nije krio namjeru da te vile ponudi na tržištu kao stanove.

MANS je o tome uredno obavijestio nadležnu inspekciju Ministarstva i ministra Gvozdenovića, a dobili smo odgovor da se radovi izvode u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom.

Ipak i pored neskrivene namjere investitora da objekte na Zavali ponudi na tržištu, ministar Gvozdenović nijednom nije reagovao niti doveo u pitanje građevinsku dozvolu koju je izdao, niti na bilo koji način sankcionisao kršenje zakona i planske dokumentacije od strane kompanije “Zavala Invest”.

MANS je stoga danas uz krivičnu prijavu dostavio i kopiju ugovora između jednog od kupaca vila na Zavali i kompanije koja ih je prodavala iz kojeg se nedvosmisleno vidi da se radi o kupovini stana.

Što se tiče drugog dijela krivične prijave koja se odnosi na legalizaciju objekta koji je za potrebe Miodraga Đurovića, rođenog brata Slobodana Đurovića-Kardinala gradila kompanija “Zavod za izgradnju Bara” koja je u vlasništvu barskog gradonačelnika Žarka Pavićevića, MANS je Ranki Čarapić dostavio dokaze koji upućuju na sumnju da je Gvozdenović zloupotrijebio službeni položaj u procesu izdavanja dozvole.

MANS je krajem 2009. godine informisao nadležnu inspekciju da postoji sumnja da Pavićevićeva kompanija ZIB izvodi radove na stambeno poslovnoj zgradi u centru Bara suprotno zakonu i važećoj planskoj dokumentaciji. Plan za taj dio grada je na lokaciji predviđao petospratnicu dok je na terenu bila izgrađena zgrada sa dva sprata više.

Od inspekcije smo dobili dogovor da je objekat “sagrađen u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom”, i pored činjenice da se stanje na terenu i građevinska dozvola “razlikuju” za dva sprata.

MANS je prethodno od ministra Gvozdenovića zatražio na uvid građevinsku dozvolu, ali od oktobra 2009. godine nismo u mogućnosti da ostvarimo uvid u taj dokument iako postoji i presuda Upravnog suda koja Ministarstvu nalaže da nam dostavi građevinsku dozvolu.

Ministar Gvozdenović je bio upoznat sa ovakvim postupanjem inspekcije Ministarstva, ali ništa nije preduzeo kako bi korigovao ponašanje svojih zaposlenih, a investitora i izvođača radova na spornom objektu kaznio zbog nelegalne gradnje i kršenja zakona i propisa u oblasti urbanizma.

Nakon što je objekat završen i useljen, ali i uknjižen u katastru, investitor Miodrag Đurović se obratio Ministarstvu sa zahtijevom za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju u smislu nadogradnje postojećeg stambeno-poslovnog objekta br E-3A. Iako je znao da se radi o legalizaciji već postojeće zgrade koja je ne samo završena, već i useljena, Gvozdenović je potpisao odobrenje koje je izdato 03.11.2010. godine. Objekat koji je danas useljen i dalje nema upotrebnu dozvolu, a Ministarstvo nikada postupilo po našoj inicijativi.

Iz svega navedenog se zaključuje da je Gvozdenović i u ovom slučaju, kao i u slučaju Zavala, ne samo suspendovao inspekcijski nadzor nad spornim objektima, već i aktivno učestvovao u njhivoj legalizaciji i zanemarujući stvarno stanje na terenu, svojim potpisom legalizovao hiljade nelegalnih kvadratnih metara, donoseći privilegovanim investitorima milionske profite.

Imajući u vidu dugogodišnju karijeru na čelu resora urbanizma, sumnjamo da su ovo samo izolovani slučajevi u kojima je Gvozdenoviću „popustila koncetracija“ zbog čega je MANS od tužilaštva da pokrene hitnu istragu kako bivši ministar ne bi imao prostora i vremena da utiče na svjedoke i dokazni materijal.

Dejan Milovac
Direktor programa za urbanizam

Komentari su isključeni.