Odluka Agencije imala za cilj da uspori otkrivanje korupcije

0

Najnovija odluka Agencija za zaštitu ličnih podataka u vezi sa pristupom matičnim brojevima dodatno potvrđuje sumnje da je brisanje matičnih brojeva iz javno dostupnih registara imalo za cilj samo da uspori otkrivanje konkretnih slučajeva korupcije i veza između nosilaca javnih funkcija i pripadnika organizovanog kriminala.

Naime, Agencija je u jednom od konkrenih slučajeva naložila Poreskoj upravi Crne Gore da MANS-u dostavi podatke o matičnim brojevima lica i kompanija, iako je svega mjeseci prije toga naložila da se široj javnosti pristup matičnim brojevima u potpunosti zabrani.

MANS je još krajem septembra ove godine, nakon što je Poreska uprava sa svog sajta uklonila matične brojeve, zatražio podatke o kompanijama koje se nalaze u vlasništvu Premijera Mila Đukanovića, zatim nikšićanina Branislava Mićunovića i odbjeglog narko bosa Darka Šarića. MANS je ovaj zahtijev uputio koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama je nakon brisanja ovih podataka sa sajta Poreske uprave nije bilo moguće na drugi način doći do njih. Poreska uprava je nakon toga odobrila pristup nekim podacima, ali nam uskratila onaj ključni – informaciju o matičnim brojevima.

MANS je tada tražio podatke o kompaniji Univerzitats sa kojom je vlasnični povezan Premijer Milo Đukanović, Lutrija Crne Gore i MC Marina Budva i Nikšićaninu Branislavu Mićinoviću, ali i podatke o kompanijama Mat Company i Trans Trim koje se povezuju narko bosom Darkom Šarićem.

MANS se na ovakvo rješenje Poreske uprave žalio Agenciji za zaštitu ličnih podataka koja je nadležni organ za primjenu Zakona o slobodnom pristupu informacijama. U postupku odlučivanja po žalbi MANS-a, Agencija je cijenila da je ona osnovana, te naložio Poreskoj upravi da nam dostavi podatke o matičnim brojevima.

Podsjećanja radi, ta ista Agencija je ranije ove godine naložila Poreskoj upravi i Upravi za nekretnine da iz svojih javno dostupnih registara kompanija i nekretnina uklone matične brojeve čime je faktični obesmišljeno postojanje tih registara i značajno ugrožena transparentost i sigurnost poslovanja i prometa nekretninama.

Najnovija odluka Agencije kojom se u konkretnom slučaju omogućava pristup matičnim brojevima pokazuje da je brisanje matičnih brojeva sa sajtova Uprave imalo za cilj da uspori istrage o konkretnim slučajevima korupcije i organizovanog kriminala i optereti ih nepotrebnim pravnim procedurama u kojima moramo da Upravi za nekretnine i Poreskoj upravi dokazujemo zašto je javni interes i pravo građana da znaju koliko i kakvih kompanija i nekretnina ima premijer Milo Đukanović, da li postoje i kakve su njegove veze sa Branislavom Mićunovićem i narko bosom Darkom Šarićem.

Ono što je posebno bitno jeste da je Agencija za zaštitu lični podataka ovom odlukom konačno i priznala ono što MANS već mjesecima ponavlja tražeći da se vrate matični brojevi, a to je da je “nemoguće bez uskraćenih podataka utvrditi identitet lica koja se nalaze na čelu konkretnih privrednih društava”. Ovo znači da se javnost ne može pouzdati u podatke koji su trenutno dostupni na sajtovima Poreske uprave i Uprave za nekretnine, što u potpunosti obesmišljava njihovu svrhu koja je da da obezbijede pravnu sigurnost i mogućnost svakog lica da sazna i da se pouzda u podatke iz javnog registra.

MANS je preko Skupštinskog Odbora za antikorupciju inicirao posebno konsultativno saslušanje ministra finansija, direktora Poreske uprave, direktora Uprave za nekretnine i predsjednika Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama povodom matičnih brojeva koje će biti održano u petak, 27. decembra.

Ovim putem MANS još jednom poziva Poresku upravu i Upravu za nekretnine da u što hitnijem roku vrate matične brojeve u svoje javno dostupne registre na internet prezentacijama jer ne postoji niti jedan pravni osnov niti je u javnom interesu da se oni i dalje skrivaju od građana Crne Gore.

MANS

Komentari su isključeni.