MANS podnio amandmane na Predlog Budžeta

0

Skupština Crne GorePrijedlog Budžeta Crne Gore za 2014. godinu sadrži brojne nepravilnosti i nezakonitosti zbog čega je MANS danas Skupštini Crne Gore uputio set amandmana. MANS je protekle sedmice upoznao poslanike i javnost Crne Gore sa činjenicom da Prijedlog Budžeta za narednu godinu oslikava činjenicu da nas u 2014. godini očekuju izbori u većini opština, te da su pojedine stavke tako definisane da će faktički omogućiti zloupotrebu javnih sredstava u političke svrhe, slično onim koje smo imali u aferi “Snimak”.

Takođe smo ukazali i na činjenicu da se nastavlja nezakonito planiranje pojedinih stavki budžeta, uprkos jasnim upozorenjima Državne revizorske institucije da se sa takvim praksom mora prestati. MANS je ukazao i na činjenicu da Prijedlog Budžeta za narednu godinu takođe predviđa novu državnu pomoć za vječite gubitaše poput KAP-a, Montenegroairlines i RTCG, ali i da se pored zvanično proklamovanih mjera štednje, nastavlja sa rasipničkim pristupom trošenja novca poreskih obveznika Crne Gore.

Zbog svega navedenog, MANS je parlamentu podnio devet amandmana na tekst Budžeta i pozvao poslanike da ih podrže, kako bi zajednički unaprijedili Budžet za 2014. godinu.

U okviru podnijetih amandmana, MANS je tražio da se iz Prijedloga Budžeta briše obaveza Vlade za izdavanje novih garancija Crnogorskom Prenosu u iznosu od 20 miliona eura za projekat izgradnje energetskog kabla od Tivta do Pljevalja zbog činjenice da je sami projekat veoma kontraverzan, kako po pitanju zaštite životne sredine, tako i sa aspekta njegove opravdanosti u smislu javnog interesa. Ovaj amandman obuhvata i garancije od dodatnih 5 miliona eura Crnogorskom fondu za solidatnu stambenu izgradnju koju se već pokazao kao loš domaćin, jer smo već imali situaciju da su pale garancije koje je Vlada izdala ovom preduzeću 2010. godine za kredit od 3.8 miliona eura, pa je time ekonomski neopravdano davati garancije nekome ko je već dokazao da ne može vratiti kredit.

MANS je posebnim amandmandom tražio da se iz budžeta briše i obaveza preuzimanja dugova Montenegroairlines-a u iznosu od 3.7 miliona eura, ali i duga za poreze i doprinose RTCG uz iznosu od dodatnih 2.4 miliona eura jer se radi od državnmoj pomoći čije davanje je u suprotnosti sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju koji je Crna Gora potpisala sa EU.

Kada je u pitanju novo zaduživanje u 2014. godini koje je planirano na nivou od 240 miliona eura, kao i zaduživanje zbog reprograma postojećih dugova i kredita, MANS je posebnim amandmanom tražio da se to može uraditi samo uz prethodnu saglasnost Skupštine Crne Gore što nije opcija koja je predviđena sadašnjom verzijom Prijedloga Budžeta.

Uprkos nalazu Državne revizorske institucije da je nezakonita isplata ostalih naknada za članstvo u radnim grupama čiji se rad može podvesti pod redovne obaveze državnih službenika i funkcionera, ova stavka se ipak našla u Prijedlogu Budžeta. MANS je posebnim amandmanom zatražio da se sredstva sa te budžetske stavke iskoriste za smanjenje deficita budžeta.

Kao što je MANS već saopštio ranije budžetom za 2014. godinu je bilo predviđeno pokrivanje troškova Montenegrobonusa za “troškove organizacije proizvodnje u KAPu” u iznosu od 4 miliona eura , što faktički predatvlja novu državnu pomoć za Kombinat što je ponovo suprotno odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u dijelu koji se odnosi na državnu pomoć. Uz ovih 4 miliona eura, Vlada je za narednu godinu predvidjela još 3.4 miliona eura za rješavanje pitanja tehnoloških viškova u KAPu i Rudnicima Boksita, što je takođe nova državna pomoć ruskom vlasniku ovih kompanija. MANS je posebnim amandmanima tražio ukidanje ovih stavki i prekid prakse bezuslovnog pomaganja ruskog tajkuna na račun građana Crne Gore.

I pored najava da građani Crne Gore neće plaćati struju koja je kradena za potrebe KAP-a, Vlada je u budžetu za narednu godinu predvidjela dodatnih 4 miliona eura koje bi trebale da se upotrijebe u tu svrhu. MANS je posebnim amandmanom tražio da se ova budžetska stavka briše.

Konačno, iako su na snazi zvanično proklamovane mjere štrednje, Prijedlog Budžeta za 2014. godinu ne oslikava da će se one zaista i primijeniti naredne godine. MANS je stoga sa budžetskih linija za telekomunikacione usluge i troškove goriva predložio preusmjeravanje ukupnog iznosa od 3 miliona eura na smanjivanje ukupnog budžetskog deficita.

MANS poziva poslanike da daju podršku predloženim amandmanima na nadležnim odborima, ali i na samom Plenumu Skupštine i time doprinesu da se zloupotrebe novca građana Crne Gore svedu na minimum.

MANS

Komentari su isključeni.