67 prigovora Opštinskoj izbornoj komisiji Danilovgrada i Izbornoj komisiji Glavnog grada.

0

MANS-LogoNadgledanje ponovljenih lokalnih izbora u Danilovgradu i Podgorici je rezultiralo podnošenjem ukupno 67 prigovora Opštinskoj izbornoj komisiji Danilovgrada i Izbornoj komisiji Glavnog grada.

Od tog broja, ukupno 27 prigovora se odnosilo na biračka mjesta u Tuzima i oni su podnijeti ispred Albanske inicijative, Demokratskog fronta i Pozitivne Crne Gore. Ostatak prigovora, njih 40 je podnijeto zbog nepravilnosti koje su registrovane na biralištima u Danilovgradu.

Kada su u pitanju Tuzi, većina prigovora se odnosila na biračka mjesta u Dinoši, 117 i 117 A, gdje je zabilježena povreda tajnosti glasanja ali i kršenje Pravila o radu biračkih odbora.

Jedan od prigovora se odnosio i na tešku povredu tajnosti glasanja jer je na samom početku dana ustanovljeno da je izborni materijal neispravan, odnosno da je papir na kojemu su štampani glasački listići gotovo potpuno providan, te da je čak i nakon presavijanja moguće bez problema utvrditi za koja je glasač glasao.

Na biračkim mjesta zabilježeno je i zadržavanje lica koja nisu glasači, članovi biračkog odbora, zamjenici ili posmatrači izbornog procesa, što je suprotno Zakonu o izboru odbornika i poslanika.

Prigovori MANS-a su se odnosili i na konstantno istovremeno prisustvo članova biračkog odbora i njihovih zamjenika na biračkom mjestu u toku cijelog izbornog dana, što je takođe suprotno Zakonu o izboru odbornika i poslanika i Pravila o radu biračkih odbora, dok je na biračkom mjestu broj 32 priprema biračkog mjesta za izborni dan kasnila, a posmatračima MANS-a je omogućen pristup biračkom mjestu tek u 06:45.

Nadalje, Opštinskoj izbornoj komisiji opštine Danilovgrad, nakon ponovljenih izbora na tri biračka mjesta, Lazine, Gostilje i Kujava, na osnovu prijava posmatrača MANS-a podnijeto je svega 40 prigovora zbog povrede biračkog prava.

Kada je u pitanju Danilovgrad, prigovori su se u najvećoj mjeri odnosili na kršenja Pravila o radu biračkog odbora, a najveći broj podnešen je za biračko mjesto Lazine, gdje su članovi biračkog odbora, naočigled prisutnih, više puta u toku izbornog dana napuštali prostoriju za glasanje i telefonom informisali druga lica o izlaznosti na biračkom mjestu.

Na ovom biračkom mjestu posmatrači MANS-a zabilježili su takođe i zadržavanje lica, koja nisu imala bilo kakva zaduženja, kako na samom biračkom mjestu tako i ispred njega, gdje su tokom cijelog dana primjećena dva parkirana automobila iz kojih su lica vodila paralelne evidencije, dok birački odbor nije učinio ništa kako bi ta lica udaljio.

U Lazinama je takođe zabilježeno glasno izgovaranje imena birača što je grubo kršenje Zakona o izboru odbornika i poslanika a može se zloupotrijebiti i za vođenje paralelne nezakonite evidencije, kao i da je u kontinuitetu kršena procedura glasanja, jer je tokom većeg dijela dana u prostoriji za glasanje bilo prisutno više lica nego što ima kabina za glasanje.

Na pomenutom biračkom mjestu posmatrači MANS-a su bili izloženi i pritisku od strane članova biračkog odbora, prilikom čega je naš posmatrač doživio i niz uvreda od istih upravo zbog ukazivanja na izborne nepravilnosti.

Interesantno je da je na ovom izbornom mjestu suprotno zakonu poništen glasački listić biraču jer je birački odbor jednoglasno konstatovao kako navodno nije bio adekvatno presavijen čime je biraču pravo glasa nezakonito oduzeto.

Što se tiče glasanja putem pisma, posmatrači MANS-a su zabilježili da pet lica, koja su koristila svoju glasačko pravo na ovaj način, nije samostalno glasalo ili eventualno bez uticaja drugih lica, što je takođe procesuirano Opštinskoj izbornoj komisiji na razmatranje.

Na izbornom mjestu Gostilje, posmatrači MANS-a su zabilježili da je jedan birač glasao na dva glasačka listića što je notirano i u zvaničnom zapisniku o radu biračkog odbora na ovom biračkom mjestu, što ukazuje da se radi o ozbiljnoj nepravilnosti.

U odnosu na prethodne vrste prigovora, u mjestu Kujava zabilježene su nepravilnosti na početku izbornog dana kao i u periodu nakon zatvaranja biračkih mjesta. Naime, na ovom biračkom mjestu se pojedini članovi biračkog odbora nijesu pojavili na vrijeme odnosno u 05:00 u skladu sa Pravilima o radu biračkih odbora, već sat vremena kasnije.

Što se tiče perioda nakon zatvaranja biračkog mjesta zabilježeno je da predsjednik biračkog odbora nije prvo odvojio nevažeće od važećih glasačkih listića već je vršio uporedo brojanje nevažećih glasačkih listića i glasova sa izborne liste kao i da je pomiješao listiće iz prenosne kutije, za glasanje putem pisma, sa glasačkim listićima u glavnoj kutiji bez prethodnog brojanja.

Ono što je bilo zajedničko za sva biračka mjesta jeste nepoznavanje Pravila o radu biračkog odbora, ali i Zakona o izboru poslanika i odbornika od strane članova biračkog odbora što je u većem dijelu i uzrokovalo negodovanje i netrpeljivost prema posmatračima MANS-a koji su se trudili da sve nepravilnosti budu primjećene i zabilježene.

Za sve ove nepravilnosti MANS će sprovesti puni pravni postupak, kao i u slučaju izbora održanih 25. maja, uključujući i postupke pred DIK-om i Ustavnim sudom ukoliko se za to ukaže potreba.

MANS

Komentari su isključeni.