Sjednice Ustavnog suda zatvorene za javnost, žalbe na izborne neregularnosti se ekspresno odbacuju

0

MANSUstavni sud je juče u istom danu zakazao i održao sjednicu na kojoj su ekspresno odbačene žalbe koje je MANS podnio za prvi set prigovora sa izbornim nepravilnostima. Ova sjednica je održana u tajnosti, a na zahtjev MANS-a da naš predstavnik pristustvuje sjednici, dobili smo odgovor, i to nakon završetka sjednice, da nam se to ne dozvoljava.

MANS je tražio da kao posmatrač izbornog procesa tražio da prisustvuje radu Ustavnog suda, jer je su nam rješenjem Državne izborne komisije izdata službena ovlašćenja na osnovu kojih možemo pratiti tok izbora koji su održani 25.05.2014. godine, kao i sve aspekte izbornog procesa, uključujući i rad organa za sprovođenje izbora. U postupcima po prigovorima radi povrede izbornih prava, shodno odredbi člana 110. stav 2. Zakona o izboru odbornika i poslanika, Ustavni sud Crne Gore donosi konačnu odluku, pa samim tim imamo i pravo da pratimo kako Ustavni sud odlučuje po žalbama na rješenja DIK-a.

Pored ovlašćenja shodno rješenju Državne izborne komisije i prava koja kao posmatrači imamo po Zakonu o izboru odbornika i poslanika, odredbom člana 3. stav 1. Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore propisano je načelo javnosti rada Ustavnog suda koje se, između ostalog, obezbjeđuje održavanjem javne rasprave u postupku pred Ustavnim sudom. Ovo je bio još jedan od osnova na koji smo se pozvali kada smo tražili da prisustvujemo sjednici Ustavnog suda.

Konačno, najviši pravni akt u državi – Ustav CG u članu 120 propusuje opšte načelo javnosti suđenja i da se javnost može isključiti samo iz razloga koji su nužni u demokratskom društvu, kao npr, javnog reda, zaštite privatnog života stranaka, u bračnim sporovima i u postupcima u vezi sa starateljstvom ili usvojenjem, radi čuvanja vojne, poslovne ili službene tajne i zaštite bezbjednosti i odbrane Crne Gore. Kako donošenje odluke o zakonitosti izbornog procesa ne spada u bilo koji od pomenutih razloga za isključenje javnosti, Ustavni sud je uskraćivanjem posmatračima MANS-a da prate tok sjednice, zapravo prekršilo i sam Ustav Crne Gore.

Od završetka lokalnih izbora, nakon čega je konstatovan rekordni broj prigovora na njihovu regularnost, postoje organizovani napori državnih institucija da se kompletna javnost isključi iz postupka “procesuiranja” zvaničnih prijava.

Prvo je Izborna komisija Glavnog grada ograničila javnost odlukom da MANSu zabrani snimanje sjednica, onda je DIK svoje sjednice zatvorio za javnost i zabranio medijima da ih prate i na kraju Ustavni sud zabranjuje čak i ovlašćenim posmatračima da prate njihov rad.

Direktna posljednica takve odluke Ustavnog suda je i to što su prve odluke po žalbama na rješenja DIK-a donijete daleko od očiju javnosti, i zbog toga nije jasno zbog čega je sud odbio žalbe i po kom osnovu, kako je sud uopšte razmatrao žalbe i kako su se sudije izjašnjavale.

MANS je danas Ustavnom sudu podnio novih 117 žalbi koji se odnose na 858 prigovora koje je DIK odbacio, što do sada čini ukupno 314 žalbi koje se odnose na ukupno 2.065 od preko 2.500 prigovora koje MANS podnio nadležnim organima zbog nepravilnosti registrovanih tokom lokalnih izbora u Podgorici.

MANS

Komentari su isključeni.