XIV Nacionalna antikorupcijska konferencija 9-10. decembar 2021.

0

U sklopu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 9 i 10. decembra održana je XIV Nacionalna anti-korupcijska konferencija u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS)

Ovogodišnju Antikorupcijsku konferenciju MANS je organizovao u sklopu projekta koji se realizuje uz podršku Nacionalne fondacije za demokratiju (NED), Ministarstva spoljnih poslova Holadnije posredstvom Ambasade Kraljevine Holandije, Američke ambasade u Crnoj Gori, projekta Balkan Tender Watch koalicije, Delegacije Evropske unije, Ambasade Italije u Podgorici i Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)

DAN 1 – 09.12,2021. godine

SVEČANO OTVARANJE 

 • prof. dr Zdravko Krivokapić, predsjednik Vlade Crne Gore

 • Nj.E. Judy Rising Reinke, Ambasadorka SAD u Crnoj Gori

 • Nj.E. Luca Zelioli, Ambasador Italije u Crnoj Gori

 • Riccardo Serri, zamjenik šefa Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori

 • Anne Sietske Brinks – zamjenica šefa misije, Ambasada Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori

 • Steve Arrick, zamjenik britanske ambasadorke u Crnoj Gori

 • Vanja Ćalović Marković, Izvršni direktor Mreže za afirmaciju nevladinog sektora

 PANEL I: Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja u Crnoj Gori

Učesnici panela:

 • Nikola Kovačević, član senata Državne revizorske institucije
 • Momo Koprivica, poslanik, Demokratska Crna Gora i predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu
 • Genci Nimanbegu, poslanik FORCA
 • Ana Novaković Đurović, politička direktorica Građanskog pokreta URA
 • Dejan Milovac, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora

PANEL II: Finansiranje političkih partija i izbornih kampanja – međunarodna iskustva  

Učesnici panela:

 • Goran Petrov, savjetnik za izbore – Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)
 • Lisa Klein, nezavisni međunarodni konsultant za izbore
 • dr Magnus Ohman, direktor, Regionalna kancelarija za Evropu i Viši savjetnik za političke finansije u Međunarodnoj fondaciji za izborne sisteme (IFES)
 • dr Yukihiko Hamada, rukovodilac programa Novac u politici, Međunarodni institut za demokratiju i izbornu pomoć – IDEA u Stokholmu, Švedska
 • Richard Pilger, direktor Odsjeka za izborne zločine u Odsjeku za javni integritet, stručnjak Ministarstva pravde SAD-a

PANEL III: Slobodan pristup informacijama

Učesnici panela:

 • mr Milijana Vukotić-Jelušić, v.d. generalne direktorice Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave, Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
 • Biljana Božić, rukovodilac Odsjeka za slobodan pristup informacijama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama
 • Mihailo Jovović, programski direktor ND Vijesti
 • Helen Darbishire, Izvršna direktorica Access Info Europe (online)
 • Natalie Hogg, direktorica globalne inicijative za odbranu i bezbjednost, Transparency International
 • Perko Gluščević, pravni savjetnik NVO MANS-a

 

PANEL IV: Javne nabavke

Učesnici panela:

 • Jelena Jovetić, v.d. generalne direktorice Direktorata za investicije i razvojne projekte, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
 • Ana Đurnić, istraživačica javnih politika, Institut alternativa
 • Draško Milačić, novinar, Dnevna novina DAN
 • German Filkov, Centar za građanske komunikacije, Makedonija 
 • Lazar Grdinić, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

DAN 2 – 10.12,2021. godine

 Uvodni panel

Učesnici panela:

 • mr Sergej Sekulović, ministar unutrašnjih poslova u Vladi Crne Gore
 • mr Milojko Spajić, ministar Ministarstvo finansija i socijalnog staranja
 • Dejan Milovac, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora – MANS

PANEL I: Predložene reforme oduzimanja imovine  stečene kriminalom

Učesnici panela:

 • Boris Marić, državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava
 • Boris Savić, predsjednik Višeg suda u Podgorici
 • Valentina Pavličić, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • Vukosav Jovanović, Sektor za borbu protiv kriminala, Uprava policije
 • prof. dr Nebojša Vučinić, bivši sudija Međunarodnog suda u Strazburu 

PANEL II: Oduzimanje imovine u krivičnom postupku i kriminalizacija nezakonitog bogaćenja javnih funkcionera  

Učesnici panela:

 • Italija: Marco Del Gaudio, zamjenik nacionalnog tužioca za borbu protiv mafije i terorizma
 • Njemačka: dr Stefan Pürner, rukovodilac sekcije za Jugoistočnu Evropu, Njemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ)
 • Njemačka: dr Gunnar Greier, viši tužilac i zamjenik rukovodioca u Javnom tužilaštvu u Kelnu
 • Velika Britanija: Rupert Vining, ekspert u oblasti vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije
 • Italija: puk. (Finansijska policija) Claudio Valentini, Jedinica za preventivne istrage, Istražna uprava za borbu protiv mafije, Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Italija: puk. (Finansijska policija) Roberto Dieghi, Jedinica za međunarodnu saradnju, Istražna uprava za borbu protiv mafije, Ministarstvo unutrašnjih poslova

PANEL III: Građansko oduzimanje imovine stečene kriminalom 

Učesnici panela:

 • Velika Britanija: Jill Thomas, nezavisni konsultant u oblasti povraćaja nezakonito stečene imovine
 • Velika Britanija: Tristram Hicks, ekspert za povraćaj prihoda stečenih korupcijom i organizovanim kriminalom
 • Slovenija: Barbara Lipovšek, specijalna tužiteljka 

 

Komentari su isključeni.