Aktivisti MANS-a će sjutra u Beranama ponuditi građanima pripremljene zahtjeve za pristup informacijama

0

BeraneGradU petak, 13. septembra 2013. godine, aktivisti MANS-a će posjetiti Opštinu Berane kako bi građanima omogućili da na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama dođu do podataka vezanih za nedavno masovno trovanje vodom.

Naime, MANS će ponuditi građanima pripremljene zahtjeve za pristup informacijama naslovljene beranskom Vodovodu, Ministarstvu održivog razvoja i turizma, Agenciji za zaštitu životne sredine i ostalim nadležnim institucijama kako bi došli do informacija da li su navedene institucije preduzele mjere sanacije posljedica trovanja vodom, te kada su i kojom dinamikom vršene analize vode iz sistema vodovoda i koji su rezultati tih analiza. Takođe, ponudićemo građanima mogućnost da iskoriste svoje zakonsko pravo i pitaju nadležne o svim aktivnostima koje se tiču istrage o uzrocima koji su doveli do kontaminiranja vode, koje mjere su preuzeli nakon informacija da je sigurnost vodovoda kompromitovana izvođenjem radova kompanije Bemax, koji su razlozi zašto javnost na vijeme nije bila obavještena o mogućoj kontaminaciji, te njihovoj namjeri da procesuraju odgovorne za ovaj događaj i svim radnjama koje će preuzeti kako se ovakva situacija ne bi ponovila.

Takođe, MANS će građanima Berana koji su imali direktne posljedice od kontaminacije vode ponuditi mogućnost da podnesu tužbu protiv JP ”Vodovod” i Opštine Berane iz razloga što isti nijesu preduzeli ništa kako bi građane Berana obavijestili o oštećenju vodovodnih cijevi i kako bi ih upozorili da vodu ne koriste za piće. Građani će biti u mogućnosti da od tuženih traže naknadu štete koju su pretrpjeli kao posljedicu trovanja vodom za piće i isplate im novac na ime troškova liječenja, fizičkih bolova i pretrpljenog straha.

Aktivisti MANS-a će sve zainteresovane građane Berana o svojim pravima informisati na info pultu koji će biti postavljen u glavnoj gradskoj ulici Mojsija Zečevića od 11 časova.

MANS

Komentari su isključeni.