Uprava policije je nezakonito pružila asistenciju Komunalnoj policiji Berane

0

Uprava policije asistira komunalnoj policijiUprava policije je prošle nedjelje nezakonito pružila asistenciju Komunalnoj policiji Berane i uhapsila stanovnike Beransela suprotno sopstvenom Pravilniku o uslovima i načinu pružanja pomoći. Policija je pružila asistenciju Komunalnoj policiji iako ta institucija u svom zahtjevu nije mogla navesti sudski akt na osnovu kojeg ima pravo da traži odlaganje otpada na lokaciji “Vasove vode”.

Članom 3 Pravilnika o uslovima i načinu pružanja pomoći državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i pravnim licima u postupku izvršenja njihovih odluka je definisano da se asistencija policije pruža na zahtjev ovlašćenog subjekta i da zahtjev, između ostalog, sadrži broj, datum akta suda, odnosno javnog izvršitelja o izvršenju izvršne isprave. Stoga, Komunalna policija Berane je bila dužna da uz zahtjev za asistenciju policije navede broj i datum akta suda o izvršenju izvršne isprave. Taj akt Komunalna policija ne može imati, niti je mogla dostaviti policiji, jer se deponovanje otpada na “Vasovim vodama” vrši nezakonito. Naime, Odluka o utvrđivanju lokacije za privremeno skladištenje komunalnog otpada na “Vasovim vodama” je ukinuta od strane Upravnog suda, a u međuvremenu lokalna samouprava nije donijela novu odluku – pa je policija pružila asistenciju za nezakonito deponovanje otpada na “Vasovim vodama” na osnovu nepotpunog ili nezakonitog zahtjeva Komunalne policije.

Ne znamo da li je neko zloupotrebio policiju i da li je taj neko na osnovnu lažnih podataka o broju i datumu akta suda o izvršenju izvršne isprave tražio asistenciju policije, pa je policija bila prinuđena da postupa po takvom zahtjevu ili je policija prekršila sopstveni Pravilnik, kada je pružila asistenciju i uhapsila stanovnike Beransela, postupajući po nepotpunom zahtjevu Komunalne policije.

MANS će tražiti podatke od relevantnih institutucija, kako bi vidjeli ko je od nadležnih zloupotrebio položaj u političke svrhe i omogućio da se nezakonito odloži otpad na lokaciji “Vasove vode” sa ciljem da se na stanovnike Beransela prebaci odgovornost zbog trovanja vodom građana Berana, a koje je uzrokovala kompanija “Bemax”, koja je, prilikom izvođenja radova, 11 puta probušila vodovodne cijevi – sa čim je uprava “Vodovoda” Berane bila upoznata.

Zorica Ćeranić
Direktor građanskih inicijativa

Komentari su isključeni.