Amandman na predložene izmjene Zakona o energetici dobio podršku većine poslanika

0

SkupstinaMANS je posebno zadovoljan što je amandan na predložene izmjene Zakona o energetici koji smo pripremili i podnijeli Skupštini Crne Gore dobio podršku većine poslanika, čime je onemogućieno da Vlada u zakon uvede još jedan nezakoniti namet za građane Crne Gore.

Amandmanom koji je podnijet uz podršku poslanika Dritana Abazovića, predviđa se brisanje spornog člana Vladinog predloga izmjena Zakona o energetici kojim je bilo po prvi put zakosnki uvedena obaveza da građani kao kranji potrošači plaćaju tehničke gubitke koje EPCG ima prilikom proizvodnje i distribucije električne energije.

Poznato je da građani već godinama kroz račune za struju plaćaju gubitke koji nastaju iz činjenice da EPCG ni nakon privatizacije koja je trebala da donese novi kvalitet u upravljanju ovom kompanijom, nije učinila dovoljno kako bi se gubici ako ne eliminisali, onda makar sveli na minimum. Kako je ova praksa bila godinama na snazi, ništa nije motivisalo EPCG da ulaže u kvalitet svojih usluga već su gubitke redovno plaćali krajnji potrošači, odnosno građani.

Posljednim izmjenama Zakona o energetici Vlada je pokušala da “na mala vrata” legalizuje takvu praksu i dodatno relaksira, ne samo EPCG, već i sve buduće proizvođače i distributere električne energije na crnogorskom tržištu.

Podsjećamo da je je još 2005. godine, kada je osnovana Regulatorna agencija za energetiku, EPCG je imala obavezu da izradi program smanjenja gubitaka u distributivnoj mreži ukoliko su tehnički gubici veći od 9 odsto, a komercijalni (krađa struje) 3 odsto. MANS je nedavno dobio potvrdu od Regulatorne agencije za energetiku da taj program nikada nije izrađen.

Sa druge strane, prema zvaničnim podacima, od ukupne potrošnje električne energije gubici u distributivnom sistemu su 2005. godine iznosili 25,9 odsto, naredne 2006. godine iznosili su 29 odsto, u 2007. godini bili su 22,8 odsto, a u 2008. godini ovi gubici su iznosili 22,9 odsto od ukupne potrošnje. Nadalje, 2009. godine stopa gubitaka električne energije u distributivnoj mreži iznosila je 22,7 odsto, u 2010. godini bila je 19,9 odsto, u 2011. godini iznosila je 19,2 odsto, u 2012. godini bila je 20,8 odsto, a na kraju 2013. godine ova stopa je iznosila 18,9 odsto u odnosu na ukupnu potrošnju električne energije u zemlji.

Zvanični podaci kolika je bila stopa gubitaka u distributivnoj mreži na kraju 2014. godine još nijesu poznati, ali prednje navedeni podaci nesporno pokazuju da Elektroprivreda Crne Gore godinama ništa ne preduzima da smanji tehničke gubitke na mreži tako što će investirati u njenu modernizaciju i samim tim smanjiti česte kvarove i ispade iz sistema.

Pri tome, argument da nedostaju finansijska sredstva za modernizaciju mreže nikako ne može biti opravdanje, jer je Elektroprivreda Crne Gore na kraju 2013. godine u bankama držala 130 miliona eura gotovine, dok je dugo vremena upravo sredstima EPCG održavana likvidnost banke premijerovog brata, Aca Đukanovića.

Konačno, simptomatično je bilo da je Vlada ovakve izmjene zakona i legalizaciju nezakonite naplate gubitaka predložila upravo u jeku pregovora sa A2A oko produženja ugovora o upravljanju ovom kompanijom, te postoji osnovana sumnja da je prebacivanje troška tehničkih gubitaka na građane bilo jedna od ključnih tema u pregovorima između Vlade i A2A.

MANS

Komentari su isključeni.