Hitno izmijeniti Etički kodeks poslanika

0

MANS je danas podnio inicijativu Kolegijumu predsjednika Skupštine, kojom je traženo da se hitno izmijeni Etički kodeks poslanika, kako bi se obezbijedilo da poslanici koji ne dolaze na sjednice radnih tijela i plenuma, kao i oni koji ne učestvuju u odlučivanju, finansijski sankcionišu zbog neobavljanja svoje glavne poslovničke dužnosti.

Inicijativom je upućena molba Kolegijumu da se hitno iniciraju izmjene Etičkog kodeksa poslanika, da bi se kroz taj dokument osiguralo puno poštovanje poslovničke odredbe kojom je propisano da je poslanik dužan da učestvuje u radu Skupštine i odbora čiji je član i da odlučuje (član 55, stav 1 Poslovnika) i uvele odvraćajuće sankcije za one poslanike koji ovu odredbu krše.

Svjedoci smo sve češćih situacija da su neki poslanici odsutni sa sjednica odbora i Plenuma, a da u isto vrijeme svoje odustvo nisu najavili ili opravdali ranije preuzetim poslaničkim obavezama. Posebno problematičnom se istakla situacija neopravdanog odsustva nekih poslanika sa plenarnih sjednica na kojima se glasa, jer to direktno utiče na kvalitet akata koji se u Skupštini usvajaju, a samim tim tangira cjelokupno stanovništvo u Crnoj Gori.

MANS je podsjetio Kolegijum da svi zaposleni u Crnoj Gori, bilo da posao obavljaju u javnom ili privatnom sektoru, imaju obavezu da dolaze na svoje radno mjesto i izvršavaju svoje radne zadatke, jer se u suprotnom suočavaju sa finansijskim sankcijama, disciplinskim postupcima i otkazom. Ipak, u slučaju Skupštine, koja donosi zakone i propise kojim se definiše radno-pravna politika, ne postoji ni približno slična politika. Iz tog razloga, smatramo da je hitno potrebno unaprijediti Etički kodeks poslanika, kao bi se obezbijedilo da se svi poslanici na odgovoran način odnose prema svojim poslovničkim obavezama i funkciji koju obavljaju, posebno imajući u vidu da za razliku od prosječnog građanina, oni ostvaruju neuporedivo veća mjesečna primanja i razne druge beneficije.

S tim u vezi predložili smo da se neopravdano odsustvo sa sjednica odbora i plenuma Skupštine Crne Gore normira kao teža poveda Etičkog kodeksa, te da se proširi i na neopravdano odsustvo sa glasanja u Skupštini, što je de facto još teži prekršaj u odnosu na samo odustvo sa plenarne sjednice. Inicijativom smo predložili i da se u kodeks uvrsti obaveza obavještavanja predsjednika Skupštine ili radnog tijela o odsustvu sa sjednice, uz pisano obrazloženje odsustva, kako bi se moglo cijeniti da li je takvo odustvo opravdano ili ne.

Takođe, predložili smo i da se dio Kodeksa koji se tiče mjera koje se izriču proširi, na način da se propiše finansijsko sankcionisanje poslanika koji neopravdano odsustvuju sa sjednica i to za neopravdano odsustvo sa jedne sjednice radnog tijela ili jednog radnog dana plenuma oduzimanje jedne dnevnice od mjesečne zarade a za neopravdano odsustvo tokom glasanja ne plenumu oduzimanje tri dnevnice od mjesečne zarade.

Praksa je pokazala da neki poslanici jednostavno zanemaruju svoje poslovničke obaveze, što nesporno utiče na smanjenje kvaliteta u radu Parlamenta i kvalited donijetih odluka, dok u isto vrijeme dovodi u neravnopravan položaj druge poslanike, koji redovno učestvuju u radu odbora i plenuma, uključujući i glasanje o aktima koji se nalaze na dnevnom redu Skupštine.

Zbog toga smo od Kolegijuma zatražili da se hitno inicira postupak izmjene Etičkog kodeksa poslanika i da se obezbijedi da se svi poslanici krajnje odgovorno odnose prema poslovničkoj obavezi i funkciji koju obavljaju, te da revnosno učestvuju u radu skupštine i njenih odbora i u odlučivanju.

Vuk Maraš
direktor Monitoring programa

Komentari su isključeni.