ANALIZA RIZIKA OD ZLOUPOTREBE U IZBORNE SVRHE

0

U rebalansu nema obrazloženja za povećanje troškova kojima se u izbornom periodu povećava broj zaposlenih ili angažovanih lica u ukupnom iznosu od preko 2,7 miliona eura, i to neto zarada od skoro 900 hiljada eura, ugovora o djelu od preko 700 hiljada eura, ostalih naknada oko 600 hiljada eura, i konsultantskih usluga od preko 500.000 eura.

Uoči lokalnih izbora Zavod za zapošljavanje povećava budžet za subvencije poslodavcima koji zapošljavaju lica sa invaliditetom za 30% ili tri miliona eura, jer njihovo interesovanje navodno kontinuirano raste.

U toku izborne kampanje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 700 hiljada eura povećava troškove izgradnje puteva i vodovodne infrastrukture u ruralnim područjima, a za 1,5 milion eura povećava subvencije za poljoprivrednike.

Rebalansom se predviđa da troškovi realizacije 27 projekata budu povećani za po više od pola miliona eura. Istovremeno se drastično smanjuju sredstva i faktički odustaje od sprovođenja 80 planiranih investicija, od kojih se 12 odnosi na infrastrukturu od opšteg značaja, 33 na lokalnu infrastrukturu, a 38 na izdatke za građevinske objekte. Te promjene nisu ni pomenute, a kamoli obrazložene u tekstualnom dijelu rebalansa, što značajno smanjuje informisanost kako poslanika, tako i građana.

U toku izborne kampanje budžetska rezerva se povećava za trećinu, a za skoro devet miliona eura povećanja nije dato nikakvo obrazloženje. Sredstva rezerve se mogu koristiti za isplate pojedincima jer je na snazi odluka o epidemiji COVID-a, u suprotnom bi takva praksa bila zakonom zabranjena, pošto je bila predmet zloupotreba u izbornom periodu.

Pored usklađivanja sa izmjenama brojnih zakona kojima se povećavaju isplate fizičkim licima po raznim osnovama, kao i sa zaključenim sporazumima o poravnanju, bez obrazloženja rastu ostali transferi pojedincima u budžetu Ministarstva odbrane rastu i to za skoro 250 hiljada eura.

Služba Predsjednika Crne Gore povećava troškove službenih putovanja za preko 380 hiljada eura sa obrazloženjem da rastu zbog problema sa Vladinim avionom, iako ni jedna druga institucija koja koristi taj avion nije povećala troškove. Rastu i troškovi reprezentacije Službe Predsjednika i to za 40 hiljada eura.

Kompletna analiza je dostupna na ovom linku.

Komentari su isključeni.