Rudnik uglja i EPCG uoči izbora kriju podatke o zapošljavanju

0

Državne kompanije, Rudnik uglja i Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) već više od pola godine kriju većinu podataka o broju ljudi koje su zaposlili, a ta praksa se nastavila i nakon raspisivanja lokalnih izbora. Zapošljavanje po partijskoj osnovi je nastavilo da bude jedan od ključnih mehanizama za izgradnju glasačke baze, zbog čega je MANS od najvećih kompanija koja su vlasništvu države zatražio pristup informaciji o broju novozaposlenih kadrova.

Pljevaljski Rudnik uglja koji je od kraja 2018. godine u potpunom vlasništvu države, odbio je zahtjeve za slobodan pristup informacijama, proglašavajući sve vrste ugovora koje je sklopio sa novozaposlenima od početka ove godine za poslovnu tajnu. U svom odgovoru MANS-u, izvršni direktor Rudnika, Milan Lekić se pozvao na interni dokument Pravilnika o poslovnoj tajni iako je bio dužan da sprovede Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Jedan od odgovora uprave Rudnika uglja na SPI zahtjev

Podatke o tome koliko je od početka godine podijeljeno novih ugovora krije i Elektroprivreda Crne Gore koja od početka ove godine nije odgovorila niti na jedan zahtjev za slobodan pristup informacijama o novozaposlenima koji joj je MANS uputio.

Masovno zaspošljavali u Solar-Gradnji, kriju se imena novozaposlenih

Podaci do kojih je MANS ipak uspio da dođe koristeći Zakon o slobodnom pristupu informacijama pokazuju da je u od početka ove godine u kćerki-firmi Elektroprivrede,  „EPCG Solar-Gradnja“, po različitim osnovama zapošljeno je čak 493 lica. Od tog broja, najviše je dodijeljeno takozvanih ugovora „na određeno“ i to 228, ugovora o djelu je sklopljeno 129, dok je ostatak angažovan preko agencija za posredovanje u zapošljavanju.

I dok su pružili podatak o broju novozaposlenih, iz uprave „Solar-Gradnje“ su odbili da objave imena osoba sa kojima su sklapali ugovore, pravdajući se zaštitom privatnosti.

Primjeri ovih preduzeća nažalost svjedoče o nastavku pogubne prakse koju je uspostavio prethodni menadžment, dok novi koji je isključivo sastavljen po partijskom ključu, ne pokazuje namjeru da sa njome prekine.

Zapošljavanje po partijskom ključu ili takozvanoj „dubini“ jedan je od mehanizama uticaja na birače koje je Demokratska partija socijalista (DPS) intezivno koristila uoči svakih izbora. Nažalost, nakon političkih promjena iz 2020. godine i dalje svjedočimo besprizornom zarobljavanju kompanija u državnom vlasništvu, sada od nekada opozicionih partija.

Podaci o radu državnih kompanija, uključujući i one koje se odnose na politiku zapošljavanja, moraju biti javne informacije, naročito u predizbornom periodu. Zbog toga MANS još jednom apeluje na pomenute kompanije da bez odlaganja do kraja sprovedu Zakon o slobodnom pristupu informacijama i tražene podatke o novozaposlenima učine javnim.

MANS

Komentari su isključeni.