ASFALT SA MIRISOM KORUPCIJE – Kako je budvanski predsjednik opštine zarađivao od gradskih tendera

0

Predsjednik budvanske opštine, Marko Carević već duže  koristi podgoričku kompaniju “Asfalt-beton gradnja” kako bi kao prikriveni podizvođač učestvovao na tenderima koje raspisuje Opština Budva. Na taj način Carević je od početka svog mandata  sa ovom kompanijom zaključio čak 11 ugovora, vrijednih milion I 900 hiljada  eura, pokazuju snimci i dokumentacija do koje je došao Istraživački centar MANS-a.

Za izvođenje ugovorenih radova “Asfalt-beton gradnja”, iza  koje stoji Vladimir Mirković, hapsen u akciji KLAP, koristila je  mehanizaciju Carevićeve kompanije “Carinvest”, što je prvog čovjeka Budve dovelo u očigledan konflikt interesa.

Kompanija “Asfalt-beton gradnja” trenutno sanira  seoski put  u budvanskom naselju Pobori, za šta je od Opštine Budva dobila oko 420 hiljada eura, kroz ugovor o nabavci radova koji je potpisao predsjednik Opstine  Marko Carević. Iako je Asfalt –beton , formalno izvođač radova, fotografije i snimci Televizije Budva  pokazuju da se na terenu nalazi mehanizacija firme “Carinvest”, u vlasnistvu porodice Carevic.

Ista situacija je bila i sa ostalim radovima za koje je “Asfalt-beton gradnja” dobila novac od Opštine Budva.Tako su  mašine Carevićeve kompanije bile angazovane I na gradilištima u centru Budve,u  Bečićima, Petrovcu, Reževićima, na Jazu,te  u naseljima Podkošljun, Čelobrdo , Lapčići, Stanišići, Lazi i Rozino.

Kako bi zadovoljila uslove tendera, kompanija “Asfalt-beton gradnja” je u zvaničnoj ponudi garantovala  tehničku opremljenost, potrebnu za izvođenje građevinskih radova. Tako je bilo i sa najvrijednijim tenderom , na kome je od budvanske opstine dobila posao  od 800 hiljada eura.

U sastavu zvanične ponude,do koje je došao MANS , “Asfalt-beton gradnja”  istakla je tehničku specifikaciju  mehanizacije koja uključuje čak 40 različitih mašina i kamiona u svojini ove kompanije .

Međutim, u posljednjem godišnjem izvještaju  kompanije za 2019. godinu, ukupna vrijednost opreme koju posjeduje,  procijenjena  je na svega 74 hiljade eura. Takođe nema podataka o kreditima iz kojih se mogla finansirati  oprema  navedena  u tehnickoj specifikaciji za tender.

U  ponudi Opšitni Budva, “Asfalt-beton gradnja” nije navodila firmu Carinvest  kao zvaničnog podizvođača ili podugovarača, na šta je obavezivao Zakon o javnim nabavkama kao  i uslovi tendera.

Pored toga, sastavni dio tenderske dokumentacije činila je  i izjava Marka Carevića da u ovom poslu nije u konfliktu interesa:

“Izjavljujem da nisam u sukobu interesa i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke”.

Podaci  Istraživačkog  centra MANS-a pokazuju da je podgoricka  kompanija opremu “Carinvesta” koristila i za učešće na tenderima u drugim opštinama poput Kotora, Tivta i Herceg Novog.

Gradiošnica Tunel Meljine – Zelenika

Iza kompanije “Asfalt-beton gradnja” stoji  Vladimir Mirković koji je krajem jula prošle godine uhapšen u akciji “Klap” po nalogu Specijalnog državnog tužioca zbog sumnje da je bio dio organizovane kriminalne grupe koja se bavila pranjem novca i utajom poreza u višemilionskom iznosu.

Marko Carević , u emisiji Nacisto , Televizije  Vijesti sredinom prošle godine nije negirao veze sa ovom kompanijom .Priznao je  cak  da njegova porodicna firma  učestvuje kao podizvođač, iako to nigdje nije zvanično konstatovano u tenderskoj dokumentaciji.

Zakon o javnim nabavkama u članu 16  obavezivao je  Carevića da prijavi očigledan konflikt interesa, jer je u postupku sklapanja ugovora sa Asfalt beton gradnjom   imao nesporan privatni interes.

Carević je posljednji ugovor sa ovom  kompanijom potpisao početkom aprila, a njegova vrijednost je oko 390 hiljada eura.

Dejan Milovac
Istraživački centar MANS

Ugovori koje je predsjednik Opštine Budva, Marko Carević, do sada zakljućio sa kompanijom “Asfalt-beton gradnja”:

 1. Izvođenje radova na površinskom sloju na ulicama na lokaciji MZ Bečići, MZ Petrovac na moru, MZ Podkošljun i MZ Reževići
 2. Izvođenje radova na sanaciji i zamjeni postojećeg asfaltnog sloja na lokacijama MZ Bečići, MZ Petrovac na moru, MZ Podkošljun i MZ Reževići
 3. Sanacija puta Praskavica-Čelobrdo
 4. Izrada projektne dokumentacije za saobraćajnice u DUP Buljarica I
 5. Radovi na sanaciji i modernizacija gradskih saobraćajnica i seoskih puteva
 6. Izvođenje radova na sanaciji oštećenja na kolovozu na seoskim putevima
 7. Sanacija postojećih seoskih saobraćajnica u MZ Podostrog
 8. Sanacija postojećih saobraćajnica u naseljima Jaz, Lapčići i Stanišići
 9. Sanacija postojećih saobraćajnica u DUP Dubovica, Rozino I, Rozino II, Potkošljun i Petrovac – šira zona
 10. Sanacija i modernizacija gradskih saobraćajnica i lokalnih puteva
 11. Sanacija udarnih rupa na kolovozu

Komentari su isključeni.