Proglasili tajnom sve što inspekcija radi u slučaju Medenice

0

MORT odbio da javnost obavijesti što preduzima u vezi sa slučajem divlje gradnje sina predsjednice Vrhovnog suda, koji je zidom od betonskih blokova presjekao novo šetalište.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma (MORT) odbilo je zahtjev za slobodan pristup informacijama koji je podnio MANS u vezi sa postupanjem Građevinsko-urbanističke inspekcije MORT-a u slučaju bespravne gradnje na državnom zemljištu u Krtolima ispred objekata u vlasništvu Miloša Medenice, sina predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice i njegovog poslovnog partnera, tivatskog biznismena Rada Gaga Arsića.

Radom MORT-a od kada je ministar Pavle Radulović početkom novembra prošle godine podnio ostavku zbog skandala sa objelodanjivanjem slučaja korupcije dva građevinska inspektora, koordinira premijer Duško Marković.

Taj resor je 6. maja odbio zahtjev za slobodan pristup informacijama MANS-a koji je od MORT-a tražio da im dostavi kopije svih rješenja i zapisnika koje su MORT, njegova Direkcija za inspekcijske poslove i licenciranje, odnosno Direkcija za inspekcijski nadzor za južni region, donijeli postupajući po proslijeđenom zapisniku Komunalne inspekcije Opštine Tivat od 22. aprila, a u vzi sa nelegalnom gradnjom na parceli 173/13 KO Krašići u Tivtu.

“Informacije koje se traže odnose se na inspekcijski postupak povodom kojeg ovo Ministarstvo donosi odluku i objelodanjivanje tražene informacije ugrozilo bi planiranje i dalje vršenje inspekcijskog nadzora, te je samim tim pristup traženim informacijama shodno naprijed navedenom članu 14 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, ograničen…. Shodno tome, ovo Ministarstvo je našlo da tražena informacija odnosno kopija svih rješenja i zapisnika koje je MORT Crne Gore, Direktorat za inspekcijske poslove i licenciranje, Direkcija za inspekcijski nadzor, donijelo po proslijeđenom zapisniku Uprave za inspekcijske poslove Opštine Tivat br. 18-714-29/20 od 22. aprila 2020 godine, a u vezi sa gradnjom na parceli br.173/13 u okviru KO Krasići, Opština Tivat predstavljaju informacije koje bi, ukoliko bi bile dostupne javnosti značajno ugrozile interes vršenja službene dužnosti ovog Ministarstva, a samim tim i dalje planiranje i vršenja inspekcijskog nadzora. Prijevremenim objelodanjivanjem traženih informacija postoji mogućnost dovođenja zaključaka, te prejudiciranja eventualne odgovornosti prije izvršene kontrole i okončanja inspekcijskog nadzora”, piše u rješenju MORT-a na zahtjev MANS-a koji je podnijet 30. aprila.

Informacije, ukoliko bi bile dostupne javnosti značajno bi ugrozile interes vršenja službene dužnosti ovog Ministarstva, a samim tim i dalje planiranje i vršenja inspekcijskog nadzora. Prijevremenim objelodanjivanjem traženih informacija postoji mogućnost dovođenja zaključaka, te prejudicanja eventualne odgovornosti prije izvršene kontrole i okončanja inspekcijskog nadzora”, piše u rješenju MORT-a na zahtjev MANS-a
Iz tog resora naveli su da su sproveli test štetnosti i da je iz njega navodno, proizašlo da bi “objelodavljivanje informacije izazvalo štetne posljedice po interes, koji je od većeg značaja od interesa javnosti da zna tu informaciju.”

Slučaj je pokrenut početkom aprila kada su mještani Krašića prijavili da je jedan od dva završena segmenta prve faze novog lungo mare šetališta u tom mjestu, u dužini od tridesetak metara, bukvalno odsječen i oduzet i Opštini Tivat kao investitoru tog javnog komunalnog objekta i građanima kao njegovim korisnicima. Radnici su na obali ispod dvije velike turističke vile koje se prave u blizini nekadašnjeg kafića “Posejdon“, tada sazidali dva ogradna zida od betonskih blokova i na taj način presjekli novo šetalište.

Zidovi su podignuti na katastarskoj parceli 173/13 KO Krašići koja je u vlasništvu države, odnosno Opštine Tivat, ispod dviju vila u izgradnji na parcelama broj 1117, 7/3, 7/4 i 7/8 KO Krašići koje su u vlasništvu Medenica i Arsića.

Jedan od zidova kojima je početkom aprila ograđeno i prekinuto javno šetalište u izgradnji, se po evidenciji MANS-a, dijelom nalazi i na parceli 7/8 koja je u vlasništvu Arsića.

Zbog toga je MANS protiv Medenice i Arsića sredinom aprila podnio krivične prijave Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, smatrajući da su njih dvojica počinili krivična djela “protivpravno zauzimanje zemljišta“ i “građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje“.

MANS je tada tražio od JP Morsko dobro i MORT-a da inspekcije intervenišu na spornoj lokaciji u Krašićima, ali se uprkos tome, gradnja nastavila pa je ispred dvije vile u izgradnji na obali Krašića, između dva nelegalna zida kojima je prekinuto šetalište, u međuvremenu obavljeno i betoniranje već izgrađene trase šetališta i napravljen još jedan, treći zid koji uzurpirano državno zemljište dijeli na pola, i stvara posebne djelove kao dvorišta ispred vila Arsića i Medenice.

Inače, u izgradnju prvog dijela lungo mare šetališta u Krašičima koje je trebalo da spriječi upravo ovakav vid bespravne privatizacije morske obale i učini je dostupnom svima, Opština i “Morsko Dobro” kao investitori, lani su uložili nešto više od pola miliona eura.

Lazar Grdinić iz Istraživačkog centra MANS-a kazao je “Vijestima“ da sudeći prema fotografijama sa terena koje je ta NVO dobila posljednjih dana, nadležne institucije nisu uradile ništa kako bi se zaustavila dalja devastacija ovog dijela obale u Krašićima. On je istakao da je na teren, prema njihovim saznanjima, izlazila inspekcija Opštine koja je “samo kostatovala da se gradnja vrši u zoni morskog dobra i da kompletan postupak prosljeđuje MORT-u.”

“U međuvremenu, gradilište je zatvoreno po nalogu MORT-a, ali više informacija o tome šta je inspekcija konstatovala, koje mjere su izrečene, te da li će pomenuti investitori snositi bilo kakve posljedice, nije moguće dobiti.

Dobijanje informacija je važno ne samo zbog zaustavljanja dalje nelegalne gradnje na toj lokaciji, već prije svega radi utvrđivanja odgovornosti u samoj inspekciji za činjenicu da su nelegalni graditelji više od mjesec dana nesmetano gradili”, kazao je Grdinić.

Iako je gradilište Medenice i Arsića u Krašićima navodno zatvoreno odlukom MORT-a, to u praksi nije tako jer su radnici i dalje tu i obavljaju unutrašnje radove u vilama. Grdinić ističe da ovakav razvoj situacije dodatno podriva ionako nisko povjerenje građana u MORT koje je dodatno smanjeno nakon posljednjeg otkrivenog slučaja korumpiranih inspektora.

Radnici na navodno zapečaćenom gradilištu(Foto: MANS)

“Ovakvo postupanje inspekcije, te skrivanje čak i osnovnih informacija o svom radu, ne doprinosi da se situacija značajnije promijeni. MANS će se svakako žaliti na ovakvu odluku MORT-a jer je prekršen ne samo Zakon o slobodnom pristupu informacijama, već i Zakon o inspekcijskom nadzoru koji garantuje javnost kompletnog inspekcijskog procesa”, kazao je Grdinić.

Izvor: ND Vijesti

Komentari su isključeni.