ASK i dalje odlaže odluke u predmetima protiv sudija i tužilaca

0

Agencija za sprječavanje korupcije Crne Gore (ASK) ni nakon skoro dva mjeseca nije donijela odluke u predmetima sudija i tužilaca za koje je MANS ustanovio da postoji sumnja da su sakrivali transakcije u vezi sa svojom ili imovinom članova porodice, ili da su prosto propuštali da u zakonskom roku prijave imovinsko stanje za sebe i članove domaćinstva.

Naime, MANS je početkom aprila ove godine ASK-u predao kompletnu dokumentaciju u predmetima Andrijane Nastić, državne tužiteljke u Višem državnom tužilaštvu, Vesne Jovićević, državne tužiteljke u penziji, Zorana Radovića, novog predsjednika Višeg suda u Podgorici, kao i Rama Strikovića, sudije Apelacionog suda u penziji.

MANS je u sva četiri slučaja ustanovio da postoji sumnja da su navedeni nosioci funkcija u pravosuđu prekršili odredbe Zakona o sprječavanju korupcije u dijelu koji se odnosi na obavezu podnošenja tačnih izvještaja o prihodima i imovini, kao i podnošenja posebnog izvještaja nakon promjene u imovini većoj od pet hiljada eura. ASK-u je dostavljena kompletna dokumentacija do koje smo došli istraživanjem imovine sudija i tužilaca, ali ni nakon isteka zakonskog roka, nema potvrde da je ova institucija pokrenula postupke i donijela odluke. MANS je zbog toga ovoj instituciji već podnio urgencije, tražeći konačno postupanje po podnijetim inicijativama.

Sa druge strane, ASK je ranije zauzeo vrlo problematičan stav po kom javni funkcioneri nisu obavezni da prijave uvećanje/umanjenje imovine u slučajevima kada prodaju nekretninu i time ostvare prihod.

Po tom tumačenju kada javni funkcioneri prodaju svoju imovinu i na osnovu toga ostvare prihod, ne radi se o uvećanju imovine, već smo o promjeni njenog oblika. Na taj način je i aktuelna direktorica ASK-a, Jelena Perović, propustila da Agenciji prijavi prihod od prodaje stana, ali i bivša predsjednica Vrhovnog suda, Vesna Medenica kada je svojevremeno za 139.000 eura prodala zemljište Zoranu Ćoću Bećiroviću.  

Takvo tumačenje je otvorilo širom vrata mnogim zloupotrebama.

Podsjećamo, MANS već duže od godinu dana čeka da ASK postupi i u slučaju Veljka Rutovića, državnog tužioca u Vrhovnom državnom tužilaštvu, za koga takođe postoji sumnja da je od ASK-a sakrio sticanje nekretnina od strane člana porodice, koga je potom prestao da prijavljuje kao člana domaćinstva.

Ovakva praksa imanentna je mnogim funkcionerima u Crnoj Gori, koji na opisan način od javnosti kriju uvećanje imovine, najčešće na imena djece. Još duže od pomenutog, više predmeta u vezi sa imovinom Vesne Medenice i bivšeg Glavnog specijalnog državnog tužioca, Milivoja Katnića takođe čeka na razrješenje od strane ASK koji prosto – ćuti, i u tim slučajevima traju sudski postupci.

Neprijavljivanje imovine na zakonom predviđen način ili čak nepodnošenje izvještaja za kompletnu godinu postaje narastajući problem za svakako urušenu percepciju integriteta nosilaca javnih funkcija, naročito ako se uzme u obzir da se radi o pravosuđu od kog se očekuje da iznese najveći teret u tranzicionim reformama kada su u pitanju visoka korupcija i organizovani kriminal.

MANS

Ostavi komentar