Nezakonite donacije listi “Budva naš grad – Nikola Jovanović”

0

Izborna lista “Budva naš grad – Nikola Jovanović” primila je donaciju vrijednu 1000 eura od pravnog lica koje sa Opštinom Budva ima aktivan ugovorni odnos, što predstavlja kršenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Donaciju za ovu izbornu listu je u vidu usluge obezbijedila budvanska kompanija “Mediteran Express” koja je registrovana za obavljanje djelatnosi gradskog i prigradskog prevoza putnika.

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u članu 33, stav pet, propisuje da “pravna lica, privredna društva i preduzetnici i sa njima povezana pravna i fizička lica, koji su, na osnovu ugovora sa nadležnim organima, u skladu sa zakonom, vršili poslove od javnog interesa ili su zaključili ugovor u postupku javnih nabavki, u periodu od dvije godine koji prethodi zaključivanju ugovora, za vrijeme trajanja tog poslovnog odnosa, kao i dvije godine nakon prestanka tog poslovnog odnosa, ne mogu davati priloge političkim subjektima.”

U aprilu prošle godine, Skupština Opštine Budva je donijela Odluku o davanju saglasnosti kompaniji “Mediteran Express” za produženje obavljanja djelatnosti prevoza putnika, učenika i penzionera u linijskom, gradskom i prigradskom saobraćaju. Odluku je potpisao Nikola Jovanović, predsjednik Skupštine Opštine, i nosilac liste “Budva naš grad” koju je ta kompanija pomogla tokom upravo završenih izbora u Budvi.

Odlukom koju je usvojila Skupština, a potpisao Nikola Jovanović je toj kompaniji omogućen nastavak djelatnosti prevoza putnika do, kako se navodi u odluci, okončanja Konkursa o dodjeli linija za prevoz putnika, a najkasnije do 31. decembra prošle godine.

Ipak 29. decembra 2023. godine, Skupština usvaja novu odluku kojom produžava pomenutu saglasnost do okončanja Konkursa za dodjelu linija.

Podaci o ovom poslu govore da je Opština Budva sa vlasnicima kompanije “Mediteran Express” krajem 2018. godine zaključila ugovor o dodjeli linija za javni prevoz u gradskom i prigradskom saobraćaju, a početkom 2019. godine još jedan koji se odnosio na prevoz učenika i penzionera.

Ova kompanija je tokom prošle godine ostvarila prihod od oko dva miliona eura, dok je neto rezultat iznosio oko 140 hiljada eura.

Kompanija “Mediteran Express” je u vlasništvu braće Dokić iz Budve, čija majka, Jasna Dokić je duže vrijeme bila na čelu više budvanskih javnih preduzeća, a krajem marta ove godine imenovana je za potpredsjednicu Opštine Budva.

Osim preko kompanije, Dokići su izbornu listu Nikole Jovanovića podržali i lično, pa se tako u izvještaju o prilozima u kampanji bilježi donacija Jasne Dokić u vidu usluge, ukupne vrijednosti od 500 eura.  

Zakon o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja propisuje kaznu za kršenje člana 33 koji se odnosi na zabranu finansiranja i to kroz plaćanje prekršajne kazne za fizičko lice u iznosu od 500 do 2000 eura.

Kompletnu dokumentaciju do koje je došao istražujući donacije MANS je dostavio nadležnoj Agenciji za sprečavanje korupcije, sa inicijativom za pokretanje postupaka utvrđivanja kršenja Zakona.

MANS

Komentari su isključeni.