ASK-u dostavljena dokumentacija o Bakoviću

0

NVO MANS prijavio je danas Enisa Bakovića, pomoćnika direktora Uprave policije, Agenciji za sprječavanje korupcije Crne Gore (ASK), i to zbog višestrukog i očiglednog kršenja Zakona o sprječavanju korupcije.

Naime, zahtjevi za pokretanje postupka protiv Bakovića predati su zbog nedavno otkrivenih činjenica o kupovini vikendice sa placem na Žabljaku – koja je zvanično plaćena 15.000 eura, a koja nije mogla biti kupljena novcem iz zvanično prijavljenih prihoda. Dodatno, podaci do kojih je došao MANS pokazuju da Baković nije naveo istinite podatke u svom izvještaju o prihodima i imovini, odnosno propustio da navede svoju suprugu kao novog člana domaćinstva.

MANS je ranije objavio detaljne informacije o tome da je Baković 2015. godine došao u posjed vikendice i placa na Žabljaku i da je te nekretnine platio 15.000 eura što je novac koji nije bio prijavljen ASK-u. Iako se Baković pravdao da se radi o zajedničkoj imovini njegove porodice, u katastru je ona registrovana samo na njegovo ime. Ukoliko je tačna tvrdnja da je ona kupljena novcem porodice, to se smatra poklonom u smislu Zakona o spječavanju korupcije, i kao takav je morao biti prijavljem ASK-u.

Baković je prekršio i Kodeks policijske etike koji ga je obavezivao da mora u u imovinskom kartonu navede tačne podatke (član 11).

Sumnje u zakonitost imovine Enisa Bakovića su otpočele nakon što su mediji otkrili da je ovaj policijski službenik u posjedu luksuznog sata marke „Rolex“ čija vrijednost višestruko premašuje njegove zvanične i legalne prihode. I tada je Baković naveo porodične veze u nastojanju da opravda posjedovanje skupocjenog sata. Konačna istina o tome koliko je sat zaista i plaćen i od koga je kupljen je i dalje nedokučiva imajući u vidu da je u detaljne podatke o tome imao samo njegov nadređeni, Veselin Veljović.

Smatramo da je ovakvo ponašanje visokog policijskog funkcionera kada je u pitanju njegova imovina i transparentsnot iste apsolutno neprihvatljiva, te da je Baković kao javni funkcioner dužan da u svakom trenutku bude spreman da pruži odgovore na sva pitanja o svojoj imovini i prihodima, i to ne samo svom nadređenom, već prije svega javnosti Crne Gore i građanima koji finansiraju njegovu platu.

Slučaj Bakovića je posebno osjetljiv jer se radi o policijacu čiji javna funkcija u sektoru kriminalistike je veoma osjetljiva na korupciju, naročito imajući u vidu kontekst u kome Enis Baković i ostali visoki policijski funkcioneri rade svoj posao.

Javnost je već svjedočila o slučajevima policijskih službenika koji su bili na platnom spisku organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori, pa je zbog toga od velike važnosti za sve one policijske funkcionere koji časno i pošteno obavljaju svoj posao, da postoji što manje prostora za sumnju u njihovu lojalnost javnom interesu.

Način na koji je Enis Baković do sada tretirao ovo pitanje svakako nije doprinjelo da građani imaju više povjerenja u policiju i njihov integritet i kapacitet da ih zaštite od kriminala.

Dejan Milovac

MANS

Komentari su isključeni.