Berane – Rebalans budžeta

0

BeraneNeposredno uoči raspisivanja lokalnih izbora, Opština Berane je rebalansom budžeta za zarade i tekuću budžetsku rezervu predvidjela uvećanje od gotovo pola miliona eura, što ostavlja ogroman prostor za sumnju da su ta sredstva projektovala u izborne svrhe kako bi Demokratska partija socijalista ostvarila što jači politički uticaj, pokazuju najnoviji podaci Istraživačkog centra MANS-a.

Opština Berane usvojila je 31. novembra prošle godine Rebalans budžeta za 2013. godinu, zahvaljujući glasovima vladajuće koalicije, odnosno DPS-a i SDP-a, u vrijeme kada je bilo izvjesno raspisivanje lokalnih izbora.

Podaci MANS-a pokazuju da je Rebalansom, koji je suštinski obuhvatio samo poslednji mjesec u godini, iznos za neto zarade uvećan za preko 215 hiljada eura, ali je vrlo indikativno da to istovremeno nije praćeno i povećanjem poreza i doprinosa, što je uobičajeno. Ako se pretpostavi da ovaj novac nije korišten za isplatu raznih vrsta naknada, jer postoji posebna budžetska linija za tu svrhu, onda postoji bojazan da radi o skrivenim zapošljavanjima u predizbornom periodu.

Pored toga, Opština Berane je za zaostale plate i doprinose iz ranijih godina opredijelila da u 2013. isplati blizu 570 hiljada eura. Međutim, Rebalansom je i ova budžetska pozicija uvećana za čitavih 141 hiljadu eura, iako je potpuno nejasno kako je došlo do povećanja ove obaveze, kada bi ona trebalo da je unaprijed utvrđena u fiksnom iznosu.

Inače, dokumentacija kojom raspolaže Istraživački centar MANS ukazuje da je beranska opština za neto plate u 2013. godini isplatila oko 956 hiljada eura, ali državi nije platila ni centa poreza i doprinosa za te plate, dok je istovremeno za zaostale zarade i doprinose iz prethodnih godina platila 700 hiljada eura.

Kada su u pitanju sredstva za tekuću budžetsku rezervu, Budžetom za 2013. godinu bio je projektovan iznos od 150 hiljada eura, da bi Rebalansom taj iznos bio uvećan na 250 hiljada eura. MANS-ovi podaci nedvosmisleno potvrđuju da je u prvih jedanaest mjeseci prošle godine sa ove budžetske linije isplaćeno 128 hiljada eura, a samo u decembru nevjerovatnih 118 hiljada eura.

MANS je ranije, na primjeru Mojkovca i Cetinja, otkrio da se novac iz tekuće budžetske rezerve, naročito u predizbornom periodu, zloupotrebljava za isplatu socijalne pomoći, naknada za štete od elementarnih nepogoda, za liječenje pojedinaca i slično.

Takođe, beranska Opština je Rebalansom značajno uvećala i budžetsku stavku „ostale usluge“ za gotovo 100 hiljada eura, odnosno sa 28 na 128 hiljada eura. Ranije istrage MANS-a pokazale su da se sa ove pozicije u velikoj mjeri vrše isplate po osnovu radnog angažmana, tj prilikom zaključenja ugovora o djelu sa zaposlenima, čemu pribjegavaju ne samo lokalne uprave, već i Vladina ministarstva.

I najnoviji primjer Opštine Berane, nakon Cetinja i Mojkovca, pokazuje uhodanu šemu zloupotrebe državnog novca, koju Vlada i DPS sprovode na terenu u izbornim periodima, sa ciljem daljeg većeg političkog uticaja na terenu u predizbornom periodu.

I Vlada u decembru „upumpala“ 600 hiljada eura

Podaci Istraživačkog centra MANS-a pokazuju da je Vlada u decembru prošle godine Opštini Berane „upumpala“ oko 560 hiljada eura, od čega se 120 hiljada odnosi na transfere iz Budžeta (što je polovina ukupne sume koja je predviđena za čitavu 2013. godinu), a 440 hiljada na isplatu iz Egalizacionog fonda.

Takođe, Vlada je početkom decembra beranskoj opštini odobrila i kratkoročnu pozajmicu iz rezervisanih sredstava Egalizacionog fonda u iznosu od 50.000 eura.

Ovo istraživanje je urađeno uz podršku Evropske Unije i Ministarstva inostranih poslova Švajcarske. Sadržaj istraživanja predstavlja mišljenje MANS-a i ne odražava stavove donatora.

MANS

Komentari su isključeni.