Besplatna pravna pomoć

0

MANS pruža besplatnu pravnu pomoć građanima koji prijavljuju korupciju i organizovani kriminal. Prijave nam možete dostaviti i anonimno. U slučajavima u kojima utvrdimo da se radi o korupciji i kada nam je dostavljeno dovoljno informacija koje potvrđuju korupciju, podnijećemo prijavu nadležnim organima.

U slučajevima u kojima imamo samo inicijalne informacije, dokumentaciju ćemo tražiti putem Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Nakon dostavljanja dokumentacije od nadležnih državnih institucija, istu ćemo analizirati i, ako bude postojao osnov, podnijeti nadležnim državnim organima.

Komentari su isključeni.